Oppilaiden tuen tarve kasvoi päättyneenä lukuvuonna, kertoo ammattilaisille tehty kysely

Oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarve kasvoi Suomessa päättyneenä lukuvuonna, arvioivat tuen ammattilaiset. Asiaa selvittivät keväällä opiskeluhuoltopalveluille tehdyllä kyselyllä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Opetushallitus.

Vastanneista kolme neljäsosaa oli joko täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että päättyneen lukuvuoden aikana oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeet olivat aiempaa suuremmat. Vastaajina oli esimerkiksi kuraattoreita, terveydenhoitajia ja lääkäreitä.

Suurin osa vastaajista koki, että perusopetuksen oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Liki kaksi kolmasosaa arvioi poissaolojen lisääntyneen, ja yli puolet vastaajista katsoi oppilaiden yksinäisyyden kasvaneen.

THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltolan mukaan tulosten pääviesti on, että oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointipulmat jatkuvat, vaikka koronarajoituksia on kouluissa ja oppilaitoksissa voitu purkaa.

– Hyvinvoinnin tukeminen ja koronan heikentämien palvelujen vahvistaminen jatkuvat kouluissa ja oppilaitoksissa syksyllä, hän lupaa.

Mielente rveyspalvelujen tarve tiedossa

Nuorten mielenterveyspalvelujen lisääntynyt tarve on Suomessa tiedossa ja tiedostettu, painottaa THL:n kehittämispäällikkö Johanna Jahnukainen. Hänen mukaansa ratkaisua haetaan useilla hankkeilla.

– Tärkeimpiä ovat mielenterveysstrategian toimeenpano, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja uusimpana Kestävän kasvun ohjelma, jossa jokaisella hyvinvointialueella on velvollisuus huomioida lasten ja nuorten palvelutarpeet.

Koronapandemia on koetellut opiskeluhuoltoa: samalla kun tuen tarve lisääntyi, oli terveydenhoitajista kaksi kolmesta ja lääkäreistä joka kymmenes siirrettynä koronapandemian vuoksi muihin tehtäviin vähintään viikon ajan.

Seurantakysely OPA 2022:een vastasi noin 1 350 opiskeluhuoltopalveluissa työskentelevää. Nyt raportoitiin kyselyn koronaepidemian vaikutuksia koskevat tulokset. Muut kyselyn tulokset julkaistaan loka-marraskuussa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut