Työryhmä kehottaa lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia talouskasvun parantamiseksi – Suomi jäljessä verrokkimaista

Tutkimusta ja kehitystä tarvitaan talouskasvun parantamiseksi, kertoo asiaa pohtinyt työryhmä. Kuvassa supertietokone, joka hankittiin Kajaanin supertietokonekeskukseen. -KOIVISTO ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Tuomas Savonen / STT

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) asettaman työryhmän mukaan Suomen talouskasvun parantaminen edellyttää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan selvää lisäämistä, rahoituksen kohdennusta avainekosysteemeihin, osaajapulan voittamista ja niin sanotun osaavan pääoman lisäämistä.

Puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä luovutti työryhmän raportin keskiviikkona ministeri Lintilälle.

Ala-Pietilän mukaan Suomen talouden haasteet eivät liity ensisijaisesti koronataantumaan, vaan talouden keskeisin riski on yli kymmenen vuotta jatkuneen matalan kasvun kauden jatkuminen edelleen.

– Olemme taloudellisen kasvun osalta alisuoriutuja, Ala-Pietilä sanoi työ- ja elinkeinoministeriön tiedotustilaisuudessa.

Ala-Pietilän mukaan Suomen talous kasvoi viime vuosikymmenellä keskimäärin vain yhden prosentin vauhdilla, mutta tämä pitäisi tuplata suomalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi.

– Tavoitteeksi olisi asetettava bruttokansantuotteen kasvuvauhdin kaksinkertaistaminen noin kahteen prosenttiin koko alkaneen vuosikymmenen ajaksi ja vähintään 76 prosentin työllisyysaste, Ala-Pietilä sanoi.

T&k-panostukset jääneet jälkeen verrokkimaista

Ala-Pietilän mukaan innovaatioiden pohjana olevan tutkimus- ja kehitystoiminnan (t&k) panostukset ovat Suomessa jääneet jälkeen verrokkimaista sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

– Suomen kokonaispanostukset t&k-toimintaan ovat laskeneet lähes koko viime vuosikymmenen, mukaan lukien julkisen sektorin t&k-rahoitus. Tässä suhteessa Suomi erottautuu negatiivisesti muista OECD-maista, Ala-Pietilä sanoi.

Suomen tavoitteena on ollut nostaa tutkimus- ja kehitysmenojen osuus bruttokansantuotteesta neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, mitä työryhmässä pidetään oikeansuuntaisena tavoitteena. Työryhmän mukaan tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, jos julkisen sektorin tutkimus- ja kehitysrahoitus nousee 1,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Osaajapulan voittamiseksi korkeakoulutusta Suomessa on laajennettava ja osaavaa työvoimaa on houkuteltava ulkomailta Suomeen.

Kansainvälisiä osaajia pitäisi työryhmän mukaan houkutella Suomeen jopa 100 000 vuoteen 2030 mennessä, mikä edellyttää Suomen houkuttelevuuden parantamista ja maahanmuuttoprosessin yksinkertaistamista.

Työryhmä muistuttaa myös, että innovaatioiden muovaaminen uudeksi korkean arvonlisän tuotannoksi vaatii huomattavaa riskinottoa. Tähän tarvitaan sijoittajia, joilla on itsellään vahvaa liiketoimintaosaamista. Suomen ongelmana on se, että tällaista osaavaa pääomaa on vähän verrattuna esimerkiksi Ruotsiin.

Kommentoi

Mainos: Warkauden Lehti

Monipuoliset digisisällöt koko kotiin