Kaksi kolmesta peruskoululaisesta oli tyytyväinen viime kevään poikkeusoloissa järjestettyyn opetukseen

Suurin osa peruskoululaisista kokee koulutyön sujuneen kuluneena vuonna hyvin sekä kotona että kouluissa, käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön verkkokuulemisen vastauksista.

Yli 58 000 perusopetuksen oppilasta kertoi avoimessa verkkokuulemisessa näkemyksensä kevään 2020 etäopetuksen järjestämisestä ja syksyn koulutyön alkamisesta.

Kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi olevansa tyytyväinen keväällä poikkeusolosuhteissa järjestettyyn opetukseen. Vastaajista vain kolme prosenttia ei ollut tuolloin etäopetuksessa.

Kaksi kolmesta ajatteli koronaa usein päivän aikana

80 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi kokeneensa syksyllä arjen turvalliseksi kouluissa. 15 prosenttia ilmoitti tunteneensa epävarmuutta, ja viisi prosenttia kertoi olleensa tyytymätön tai kokeneensa turvattomuuden tunnetta syksyn koulutyön aikana.

Vastausten perusteella turvattomuuden tunne lisääntyi sitä mukaa, kuinka uhkaavana oppilaat kokivat koronaviruksen itselleen tai läheisilleen.

Kaksi kolmasosaa vastanneista kertoi ajattelevansa koronavirusta usein koulupäivän aikana. Kolmannes taas ei ajattele asiaa koulupäivän aikana ollenkaan. Suunnilleen samoilla osuuksilla vastaajat jakautuivat niihin, jotka puhuvat koronasta kavereiden, opettajien tai vanhempien kanssa sekä niihin, jotka eivät juuri aiheesta keskustele.

Etäopetukselta toivottiin henkilökohtaisuutta

Suurin osa oppilaista kertoi, että olosuhteet opiskelulle kotona olivat hyvällä tolalla. Lähes kaikki kokivat osaavansa käyttää laitteita hyvin tai kohtalaisesti.

Vastaajista hieman yli puolet arvioi, että siirtyminen etäopetukseen ei vaikuttaisi heidän tarvitsemaansa tukeen koulutehtävissä. Noin neljäsosa arvioi tarvitsevansa normaalia vähemmän tukea, viidesosa taas normaalia enemmän.

Etäopetuksen osalta moni toivoi kahdenkeskistä kontaktia, henkilökohtaista apua sekä nopeita vastauksia opettajalta.

Kyselyn perusteella oppilailla on luottamus siihen, että aikuiset osaavat ja haluavat auttaa ja heille uskaltaa puhua, tiedotteessa kerrotaan.

Koulun aikuisista opettaja koettiin ylivoimaisesti tärkeimmäksi tuen ja avun antajaksi. Erityisen tärkeänä opettajan tukea pitivät vuosiluokkien 1–3 oppilaat.

Valmius siirtyä poikkeusopetukseen

Lokakuussa 2020 toteutettu kuuleminen liittyy perusopetuslain muutokseen. Väliaikaisesti voimassaolevan perusopetuslain mukaista oikeustilaa jatketaan kevätlukukaudella 2021, jotta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä, mikäli se on koronatilanteen kannalta tarpeen.

– Kuulemisen avulla varmistetaan, että lapsen oikeus ilmaista vapaasti näkemyksensä iän ja kehitystason mukaisesti toteutuu osana lainvalmistelutyötä, sanoo opetusministeri Jussi Saramo (vas.) tiedotteessa.

Mainos: Warkauden Lehti

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut