Haavisto-mietintöön vastalauseen jättivät vihreiden Bella Forsgrén ja Mari Holopainen – näin näkemys erosi valiokunnan kannasta

Perustuslakivaliokunnan mietintöön jättivät vastalauseen vihreiden kansanedustajat Bella Forsgrén ja Mari Holopainen. Heidän mukaansa perustuslakivaliokunnan mietinnössä tulisi asiantuntijoiden selvän enemmistön näkemyksen mukaisesti todeta, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei menetellyt al-Hol-asiaan liittyvässä ratkaisutoiminnassa lain vastaisesti.

Heidän mielestään valiokunnan enemmistö ei myöskään mietinnössä anna riittävästi painoarvoa perus- ja ihmisoikeuksien asettamalle juridiselle velvoitteelle toimia.

Asiantuntijoiden kannat jakautuivat

Käytännössä vihreiden vastalauseessa vedotaan pitkälti erimielisyyteen valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden näkemyksissä. Tuo erimielisyys kiteytyy siihen, missä määrin Haaviston aikomus siirtää ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen toisiin tehtäviin nähtiin perusteltuna ulkoministeriön toiminnan kannalta, eli oliko niin sanottu toiminnallinen tarve ollut olemassa.

Valiokunnan mietinnön mukaan Tuominen oli vastustanut Haavistoa muun muassa virkamiesten lähettämisessä al-Holin leirille ja konsulinavun antamiseen leiriläisille ilman valtioneuvoston poliittista päätöstä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe, professori Pekka Viljanen ja entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoivat, että tästä ei muodostunut riittävän hyvää toiminnallista tarvetta Tuomisen siirtämiseen, vaan että siirtoyritys johtui erimielisyyksistä Tuomisen ja Haaviston välillä.

Toista mieltä oli vastalauseen mukaan asiantuntijoiden enemmistö, eli eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, hallinto-oikeuden emeritusprofessori Heikki Kulla, hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää, rikosoikeuden professori Sakari Melander, rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen sekä valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidén. Heidän mukaansa Haavisto ei rikkonut toimivaltansa rajoja asiassa ja siirron perusteet olivat riittävät.

Valiokunta ei nähnyt toiminnallista tarvetta siirrolle

Perustuslakivaliokunta taas perusteli mietinnössä kriittistä kantaansa muun muassa sillä, että Haavisto on pitänyt kiinni siirtämistoimeksiannosta senkin jälkeen, kun al-Hol-asiat oli siirretty väliaikaiselle erityisedustajalle eikä Tuominen tiettävästi enää tuolloin vaikeuttanut leiriin liittyvien asioiden hoitamista Haaviston haluamalla tavalla.

Pysyvän toiminnallisen tarpeen läsnäoloa vastaan puhuu valiokunnan mukaan sekin, että erityisedustaja asetettiin ensin lyhyeksi, ainakin kahden viikon määräajaksi. Tuomisen siirtohanketta myös pidettiin poikkeuksellisena ulkoministeriön vakiintuneeseen hallintokäytäntöön nähden.

Mainos: Warkauden Lehti

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut