Supo: Kybervakoilu tavallista aktiivisempaa, koronatilannetta ei ole onnistuttu hyödyntämään informaatiovaikuttamisessa

Supon mukaan uusina kybervakoilun kohteina ovat lääketeollisuus ja tutkimuslaitokset. Vesa Moilanen / LEHTIKUVA

Jecaterina Mantsinen / STT

Suojelupoliisin (supo) mukaan tietojärjestelmiä hyödyntävä vakoilu on koronapandemian takia tavallista aktiivisempaa. Supo arvioi sen myös jatkuvan aktiivisena.

– On erittäin todennäköistä, että vakoilua harjoittavat maat jatkavat aktiivista kybervakoilua, koska koronaviruspandemia vaikeuttaa matkustamista, sanotaan tänään julkaistussa kansallisen turvallisuuden katsauksessa.

Uusina kybervakoilun kohteina ovat lääketeollisuus ja tutkimuslaitokset. Supon päällikkö Antti Pelttari ei tiedotustilaisuudessa ottanut kantaa, ovatko suomalainen lääketeollisuus tai tutkimuslaitokset olleet kybervakoilun kohteena.

Supo huomauttaa, että koronatilanteen jatkuessa tietoturva on aiempaa tärkeämpää.

Koronatilannetta on supon mukaan pyritty hyödyntämään informaatiovaikuttamisessa, mutta laihoin tuloksin.

– Yleisellä tasolla voin sanoa, että viruksen alkuperää on pyritty häivyttämään ja on pyritty esittämään paremmassa valossa tiettyjä autoritaarisia valtioita ja niiden kykyä hallita pandemiaa, sanoi erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.

Supon mukaan autoritaariset valtiot pyrkivät todennäköisesti hyödyntämään koronapandemian, Yhdysvaltain presidentinvaalien ja Britannian EU-eron aiheuttamaa kansainvälistä hajaannusta toteuttaakseen kyberoperaatioita, joihin muutoin olisi pidäkkeitä.

Supo ei kommentoi al-Holista palanneita

Katsauksen tiimoilta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa supolta kysyttiin myös ajankohtaisista asioista, kuten psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta. Supon mukaan tietomurron takana ei näytä olevan valtiollisia toimijoita.

– Yleisellä tasolla totean, että tällaiset tiedot ovat sellaisia, joista vieraiden valtioiden tiedustelupalvelut voivat olla hyvinkin kiinnostuneita, Pelttari sanoi.

Supon mukaan sen rooli tietomurron tutkinnassa on ollut valmistaa, onko teon takana valtiollisia toimijoita, ja antaa teknistä tukea esitutkintaa tekevälle keskusrikospoliisille.

Pelttari pitää epäiltyä rikosta erittäin vakavana ja sanoo sen osoittavan digitalisaation nurjaa puolta.

Toinen esiin noussut ajankohtainen asia oli al-Holin leiriltä Suomeen palanneet ihmiset ja heidän tilanteensa. Pelttarilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, aiheuttavatko palanneet Suomelle uhkaa tai ovatko he jatkaneet terroristista toimintaa, kuten supo on aiemmin arvioinut.

– Emme ota kantaa yksittäisiin henkilöihin, mutta yleisellä tasolla totean, että konfliktialueelta palaavat voivat muodostaa pitkäkestoisen uhan Suomen terrorismitilanteeseen, hän vastasi.

Terrorismin uhka-arvio on ennallaan

Terrorismin uhka-arvio on supon mukaan pysynyt ennallaan. Neliportaisella asteikolla uhka on tasolla kaksi, eli kohonnut.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä on pysynyt 390:ssä. Supo on tunnistanut ryhmiä ja ihmisiä, joilla on motivaatio tehdä terrori-isku Suomessa.

– Kohdehenkilöiden joukossa on yhä vakavampia yhteyksiä kansainväliseen terrorismiin ja äärioikeistolaisiin toimijoihin. Osalla henkilöistä on selkeä kyky toteuttaa konkreettinen terrori-iskukin, Pelttari sanoi.

Terroristijärjestöt, kuten Isis ja al-Qaida, ovat supon mukaan edelleen maailmanlaajuinen uhka. Niiden jäsenet ja kannattajat pyrkivät todennäköisesti kehittämään uusia iskutaktiikoita ja jatkamaan länsimaihin kohdistuviin iskuihin kannustamista, katsauksessa sanotaan.

Supon mukaan äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut länsimaissa ja mahdollisimman suureen uhrimäärään pyrkivät terrori-iskuhankkeet ovat lisääntyneet viimeisen puolentoista vuoden aikana. Uhka on supon mukaan kasvanut myös Suomessa.

– Myös Suomessa on tunnistettu äärioikeistolaista terroristista toimintaa kannattavia ja sympatisoivia henkilöitä. Verkossa toimivat kansainväliset äärioikeistoryhmät ja kommunikaatio sosiaalisen median alustoilla vahvistavat äärioikeiston rajat ylittävää luonnetta, katsauksessa sanotaan.

Matkustusrajoitukset vaikeuttivat tiedustelua, mutta toiminta palautui

Supon mukaan koronavirus vaikeutti Suomeen kohdistuvaa tiedustelua, koska matkustaminen vaikeutui. Tiedustelutoiminta on kuitenkin palautunut ennalleen. Merkittävimmän uhan aiheuttaa Venäjän ja Kiinan tiedustelupalvelujen pitkäkestoinen toiminta.

– Toiminnan keskeisimpiin päämääriin kuuluvat ennen kaikkea Suomen politiikan eri osa-alueiden ennakoiminen ja poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Ulkomaiset tiedustelupalvelut ovat kiinnostuneita myös suomalaisesta teknologiasta ja siihen liittyvästä osaamisesta, katsauksessa sanotaan.

Henkilötiedustelussa vieraiden valtioiden kiinnostuksen kohteina ovat olleet muun muassa Suomen arktinen politiikka, kriittiseen infrastruktuuriin ja muille strategisille aloille kohdistuvat investoinnit sekä poliittisten järjestöjen toiminta.

Supon tiedossa on tapauksia, joissa vieraat valtiot ovat pyrkineet hankkimaan Suomesta salaisia tietolähteitä toimittamaan tietoja, jotka eivät ole julkisia.

– Lisäksi tiedusteluorganisaatiot pyrkivät hankkimaan avustajikseen henkilöitä, joiden avulla on mahdollista vaikuttaa suoraan tai välillisesti poliittiseen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen, katsauksessa sanotaan.

Joidenkin maiden tiedustelupalvelut pyrkivät kontrolloimaan Suomessa olevia nykyisiä tai entisiä kansalaisiaan. Valvonta ja häirintä kohdistuvat supon mukaan usein poliittiseen oppositioon tai toisinajattelijoihin.

Kommentoi