Privanet valitti Finanssivalvonnan päätöksestä

Privanet ilmoitti valittaneensa Finanssivalvonnan asettamasta seuraamusmaksusta ja julkisesta varoituksesta. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

STT

Sijoituspalvelukonserni Privanet Group kertoo, että konsernin tytäryhtiö Privanet Capital Markets on jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Finanssivalvonnan (Fiva) päätöksestä, jolla yhtiölle määrättiin 450 000 euron suuruinen seuraamusmaksu sekä julkinen varoitus.

Seuraamusmaksu ja julkinen varoitus liittyvät Lapis Rakennus -konsernin osakkeiden sekä velkasitoumusten markkinointiin ja myyntiin vuosina 2015–2017.

Fivan mukaan Privanet on antanut useita totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja markkinoidessaan ja myydessään Lapis-yhtiöiden osakkeita ja velkasitoumuksia. Tiedot ovat koskeneet muun muassa Lapis-yhtiöiden taloudellista asemaa ja keskeisiä riskejä.

Fiva painottaa, että tiedot ovat olleet olennaisia ja omiaan vaikuttamaan asiakkaiden sijoituspäätöksiin.

Kommentoi