Keskustelut Itä-Suomen nopean raideyhteyden hankeyhtiöstä alkoivat: uuden ratalinjauksen suunnittelu maksaisi arviolta 70–110 miljoonaa euroa

Itä-Suomen nopean raideyhteyden suunnittelukustannuksia on arvioitu Porvoo-Kouvola-välille ja Porvoo-Kotka-Luumäki-välille. ONNI OJALA / LEHTIKUVA

STT

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kertoo aloittaneensa kuntien kanssa keskustelut Itä-Suomen nopean raideyhteyden hankeyhtiön perustamisen edellytyksistä.

Hankeyhtiö vastaisi ratahankkeen suunnittelusta ja sen rahoittamisesta rakentamisvalmiuteen asti.

Alustavan arvion mukaan suunnittelukustannukset Porvoo–Kouvola-linjauksessa olisivat noin 70 miljoonaa euroa ja Porvoo–Kotka–Luumäki-linjauksessa noin 110 miljoonaa euroa. Arvioita suunnittelukustannuksista ei ole aiemmin kerrottu julkisuuteen.

LVM:n osastopäällikön Sabina Lindströmin mukaan kyse on vasta hyvin karkeista alustavista kustannusarvioista.

Kuntien pitää ilmoittaa elokuun loppuun mennessä, onko niillä halua osallistua suunnittelua edistävän hankeyhtiön pääomittamiseen.

Jos itäisen raideyhteyden hankeyhtiö perustetaan, Lindström olettaisi suunnittelun kohdistuvan vain toiseen Itä-Suomen kaavailluista uusista ratalinjauksista. Hänen mukaansa kuntien vastauksista riippuu, mikä on mahdollista ja mikä ei.

– Pitäisin aika epätodennäköisenä, että kahta eri hankeyhtiötä perustettaisiin, Lindström sanoo STT:lle.

Tänään pidetyssä aloitustilaisuudessa puhuttiin hankeyhtiön valmistelun aloittamisen reunaehdoista. Keskustelujen pohjana oli toukokuun lopulla julkaistu Väyläviraston selvitys, jossa arvioitiin Itä-Suomen junayhteyksien kehittämisen vaihtoehtoja.

LVM:n mukaan itäisen suunnan hankeyhtiöneuvottelut käytäisiin samoilla ehdoilla kuin perusteilla olevien Suomi-radan ja Turun tunnin junan hankeyhtiöiden neuvottelut.

Edellytyksenä aiemmissa neuvotteluissa on ollut, että hankeyhtiöön tulisi osakkaiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä tahoja kuten kuntia. Ajatuksena on, että valtio omistaisi hankeyhtiöstä perustamisvaiheessa 51 prosenttia ja muut osakkaat 49 prosenttia.

Selvitys: Nykyisten ratojen kehittäminen uusia yhteyksiä kannattavampaa

Väyläviraston selvityksen mukaan Itä-Suomen nykyisten ratojen kehittäminen osoittautui vertailussa uusia oikoratoja kannattavammaksi.

Uusien ratayhteyksien toteuttaminen toisi suuremmat hyödyt, mutta suurten investointikustannusten vuoksi niiden kustannustehokkuus jää heikommaksi.

Selvityksen mukaan idän suunnan uudet ratakäytävät eivät näytä olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattavia noin 20 vuoden aikajänteellä. Samalla kuitenkin sanotaan, että pidemmällä aikavälillä tilanne voi muuttua.

Selvityksen mukaan Porvoon kautta Kouvolaan kulkeva linjaus olisi hyöty-kustannussuhteeltaan parempi kuin Porvoosta Kotkan kautta Luumäelle kulkeva linjaus.

Ero linjausten kannattavuudessa johtuu siitä, että Kouvolan kautta suuntautuvan linjauksen investointikustannukset olisivat noin kolmanneksen pienemmät. Lisäksi se hyödyttäisi Savon ja Karjalan ratojen liikennettä. Kouvolan linjauksen investointikustannukset olisivat 2,1 miljardia euroa ja Kotkan linjauksen 3,2 miljardia euroa.

Kommentoi

Mainos: Warkauden Lehti

Monipuoliset sisältömme odottavat sinua!

| Päivitetty