Puolustusvaliokunta lausunnossaan: Eniten parannettavaa on kansainvälisestä puolustusyhteistyöstä informoimisessa

Eduskunta ei aina saa riittävästi tarvitsemiaan tietoja ministeriöistä. Roni Rekomaa / LEHTIKUVA

STT

Kansainvälinen puolustusyhteistyö on se puolustuspolitiikan alue, jossa eduskunnan tiedonsaantioikeuksissa on eniten kehittämisen varaa. Näin katsoo eduskunnan puolustusvaliokunta perustuslakivaliokunnalle tänään antamassaan lausunnossa.

Esimerkkinä räikeästä eduskunnan tiedonsaantioikeuden laiminlyömisestä valiokunta pitää tapaa, jolla ulkoministeriö lähes kahden vuoden viiveellä informoi ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntaa keskeisestä Suomen Nato-kumppanuuden sisältöön vaikuttavasta kehityskulusta.

Puolustusministeriö puolestaan jätti valiokunnille etukäteen kertomatta Britannian kanssa vuonna 2016 solmittavasta puolustuspoliittisesta puiteasiakirjasta.

Valiokunta huomauttaa, että se jatkaa Nato-kumppanuusasian eduskuntakäsittelyyn liittyvän merkittävän kuulemisviiveen selvittämistä lisäkuulemisilla myöhemmässä vaiheessa.

– Valiokunnan tiedonsaantioikeus ei voi olla siitä kiinni, että valiokunnan puolelta osataan tehdä etukäteen oikeita kysymyksiä puolustuspolitiikan hoidosta. Valtioneuvoston pitää itse aktiivisesti täyttää tiedonantovelvoite, lausunnossa sanotaan.

Puolustusvaliokunta painottaa, että eduskunnan on oltava etukäteen tietoinen kaikista kehityskuluista, joilla on merkitystä kansainvälisen puolustusyhteistyön osalta. On kyse sitten vakiintuneista yhteistyömuodoista tai uusista avauksista.

– Arvio siitä, vaatiiko joku uusi puolustusyhteistyötä koskeva avaus eduskunnan informointia vai ei, on jätettävä eduskunnan tehtäväksi, ministeriö ei voi tätä arviota eduskunnan puolesta tehdä. Epäselvissä tapauksissa ulko- ja puolustushallinnon on syytä käydä vuoropuhelua valiokunnan johdon sekä valiokuntakanslian sihteeristön kanssa sen selvittämiseksi, ylittyykö informointikynnys.

Hallituksen tehtävä varmistaa, että tiedonsaanti paranee

Perustuslakivaliokunta tekee tiedonsaantiongelmista selvityksen, joka valmistuu kesällä tai alkusyksystä. Nyt jo on selvää, että vaikeudet ovat moninaisia.

Valiokunta kirjoittaa selvityksen perusteella kannanoton hallitukselle, jonka tehtävä on sen jälkeen varmistaa, että vastedes eduskunnan tiedonsaanti paranee.

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt muilta valiokunnilta lausuntoja kokemuksistaan tämän viikon loppuun mennessä. Se itse näkee selvitettävää ainakin valmiuslakia koskevassa tiedonsaannissa, muutamissa EU-asioissa sekä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen viimeisen sote-viikon tapahtumissa ja sitä seuranneessa apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa.

Kommentoi