Suomessa jo yli 140 000 lomautettua työntekijää, uusia lomautuksia alkaa tuhansia päivässä

Alkaneiden uusien lomautus- ja työttömyysjaksojen määrät vaihtelevat päivittäin erittäin paljon. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

STT

Suomessa oli keskiviikkona noin 142 000 kokoaikaisesti lomautettua työntekijää, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuvasta.

Luvut ovat tarkistamattomia, asiakasjärjestelmästä saatuja päivätietoja. Päivän aikana alkoi noin 3 000 uutta lomautusjaksoa ja muista syistä alkaneita työttömyysjaksoja oli 1 800.

Ministeriö korostaa, että alkaneiden uusien lomautus- ja työttömyysjaksojen määrät vaihtelevat päivittäin erittäin paljon. Huhtikuussa uusia lomautuksia on alkanut keskimäärin 6 000 päivässä. Vielä helmikuun lopulla koko maassa oli alle 19 000 lomautettua.

Tilannekuvasta myös selviää, että eniten lomautettuja on Uudellamaalla, jossa heitä oli alkuviikolla lähes 53 000. Pirkanmaalla luku oli runsaat 13 000 ja Varsinais-Suomessa vajaat 13 000. Pohjois-Pohjanmaalla määrä oli vajaat 10 000 ja Hämeessä runsaat 8 000.

Tiedossa olevista ammattiryhmistä eniten lomautettuina oli myyjiä ja kauppiaita, yhteensä runsaat 12 000. Ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä oli lomautettuna reilut 11 000 ja tarjoilutyöntekijöitä lähes 6 000. Myös rakennustyöntekijöitä sekä raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajia oli molempia lomautettuina yli 4 000.

Yt-neuvotteluiden piirissä 400 000

Tilannekuvan mukaan tiistaihin mennessä oli kirjattu lomautuksia koskevia yt-ilmoituksia yli 4 500 työnantajalta ja ne koskivat yhteensä noin 400 000 työntekijää. Ministeriö huomauttaa, että luvuissa ei ole mukana jo päättyneitä yt-neuvotteluita tai niiden tuloksia eikä myöskään yt-ilmoituksia irtisanomisista. Uudenmaan osuus yt-ilmoitusten lomautusluvusta oli alkuviikolla 55 prosenttia.

Kun tiistain ja keskiviikon lukuja verrataan, oli keskiviikkona kirjattu uusia, lomautuksia koskevia ilmoituksia 80 yritykseltä. Neuvottelujen piirissä olevien määrä kasvoi noin 5 300 edellispäivästä.

– Suhteessa toimialan työllisiin majoitus- ja ravitsemusalalla on eniten työntekijöitä lomautusuhan alla. Kaupan alalla, teollisuudessa, kiinteistö- ja maisemanhoidossa, terveyspalveluissa ja kuljetus- ja varastoinnin alalla on erittäin paljon yt-neuvotteluja, todetaan tilannekuvassa.

Uusien työpaikkojen määrä laskussa

Uusien työpaikkojen määrässä taas on laskeva trendi, joka ministeriön mukaan voimistuu viikko viikolta. Huhtikuun alkupuolella avoimia työpaikkoja oli ilmoitettu 12 000 vähemmän kuin viime vuonna.

– Kysyntää on nyt viime vuotta enemmän erityisesti maatalouden kausityöntekijöistä sekä jakelijoista ja läheteistä. Huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla edellä mainittujen lisäksi haettiin eniten rakennustyöntekijöitä, myyjiä, lähihoitajia sekä lastentarhanopettajia. Kysyntä on selvästi vähentynyt muun muassa ravintolatyöntekijöistä, henkilöliikenteen kuljettajista ja vartijoista, tilannekuvassa kerrotaan.

Kriittisimpinä työvoimapula-aloina arvioissa nousevat esiin sosiaali- ja terveysala, maatalouden kausityövoima, kuljettajat, elintarviketeollisuus ja Uudellamaalla myös rakennusala. Samoin työvoimaa tarvitaan lisää työ- ja elinkeinotoimistoihin, työttömyyskassoihin sekä muihin etuushakemuksia käsitteleviin virastoihin.

Kommentoi