Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Enintään joka kymmenes pikkukoululainen käy vielä koulussa, arvioi Opetushallitus

Pikkukoululaisia oli maanantaina koulussa vain hieman enemmän verrattuna viime viikon loppuun, arvioi Opetushallitus. Hallituksen perjantaina antaman linjauksen mukaan kaikki peruskoulun 1.–3. luokan oppilaat voivat osallistua lähiopetukseen koulussa maanantaista lähtien.

Opetushallituksen otannan mukaan enintään kymmenesosa 1.–3.-luokkalaisista osallistui maanantaina lähiopetukseen. Muutos viime viikon loppuun ei ole merkittävä, vaikka oppilaiden määrä kasvoi hieman.

Opetushallituksen johtaja Anni Miettunen kertoo, että otannassa saatiin tietoja kouluista esimerkiksi Helsingistä, Tampereelta, Jyväskylästä, Oulusta, Raisiosta, Salosta, Lappeenrannasta sekä Tuusulasta. Mukaan otettiin erilaisia kouluja ja paikkakuntia, jotta tilanteesta saatiin yleistuntuma, Miettunen kertoo.

Tampereen, Jyväskylän ja Lappeenrannan 1.–3. luokkien oppilasmääristä saatiin tarkemmat luvut maanantailta sekä viime viikolta. Määrät kasvoivat jonkin verran jokaisessa kaupungissa, mutta Miettusen mukaan muutos ei ole merkittävä.

Suurin muutos oli Tampereella, jossa viime viikolla pikkukoululaisia oli lähiopetuksessa noin 450 ja maanantaina noin 800.

Jyväskylässä 1.–3. luokan oppilaita oli koulussa viime viikolla 175 ja maanantaina 285. Vastaavasti Lappeenrannassa koulussa oli viime viikolla 196 pikkukoululaista, ja maanantaina heitä oli 263.

Kaikkiaan peruskoululaisista viisi prosenttia on lähiopetuksessa, Opetushallitus arvioi. Mukaan on laskettu muun muassa erityisopetuksessa olevat oppilaat.

"Olisi tärkeää, ettei olisi tällaista poukkoilua ohjeissa"

Myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n arvion mukaan kouluissa ei ole kovin suurta määrää 1.–3. luokan oppilaita lähiopetuksessa.

Uuden kouluviikon kynnyksellä oli kuitenkin vielä paljon epävarmuutta siitä, miten paljon pikkukoululaisia tulee takaisin kouluun, kertoo OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo.

– Opetuksen järjestäjät pyrkivät perjantaina välittömästi laittamaan erilaisia kyselyitä sekä lähettämään ohjeita (koteihin). Kouluissa varauduttiin ottamaan oppilaita vastaan, Salo kertoo.

Salon mukaan hallituksen linjausten muuttuminen on herättänyt opettajien keskuudessa närää. Opettajat ovat olleet tyytymättömiä siihen, että uuteen tilanteeseen ehdittiin jo sopeutua, minkä jälkeen ohjeistus muuttui taas.

– Nyt olisi tärkeää, ettei olisi tällaista poukkoilua näissä ohjeissa, Salo sanoo.

Lähiopetus rajattiin alun perin koronavirustilanteen vuoksi vain niille oppilaille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla.

Aiempaa asetusta päädyttiin tarkentamaan perjantaina, koska kriittisten alojen määritelmä herätti hämmennystä. Muutoksen tarkoituksena on myös lisätä oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada perusopetuslain mukaista lähiopetusta.

Koulut ja kunnat ovat eriarvoisessa asemassa etäopetuksessa

Myönteistä tämänhetkisessä tilanteessa on se, että opettajien mielestä "massiivinen muutos" etäopetukseen on onnistunut yllättävän hyvin, OAJ:n Jaakko Salo kertoo.

Opettajat ovat kuitenkin kokeneet tilanteen haastavaksi, ja työpäivät ovat helposti pidentyneet uusia toimintamalleja opetellessa. Etäopetuksessa on myös koulujen ja kuntien välillä suuria eroja.

– On eri asia toteuttaa etäopetusta sellaisissa kouluissa, joissa kaikilla oppilailla ja opettajilla on henkilökohtaiset laitteet, ja ne ovat olleet käytössä tavanomaisessa opetuksessa. Meillä on myös kouluja ja kuntia, joissa tavanomaiseen opetukseen ei ole digilaitteita edes opettajille, Salo kertoo.

OAJ:n tekemien kyselyjen perusteella joka seitsemännellä opettajalla ei ole käytössään työnantajan tarjoamaa digilaitetta eli tietokonetta tai vastaavaa välinettä. Vähemmistössä ovat myös ne kunnat, joissa jokaisella oppilaalla olisi käytössään koulun tarjoama digilaite.

Sen sijaan suurimmalla osalla oppilaista on käytössään jonkinlainen oma tai kodin älylaite, joita opetuksessa hyödynnetään, Salo kertoo.

"Jokaisessa luokassa on oppilaita, jotka tarvitsevat jok'ikinen tunti ohjausta"

Myös oppilaiden väliset erot ovat nousseet etäopetuksessa esiin, Salo kertoo. Niille oppilaille, joille opiskelu on normaalissa kouluarjessa vaikeaa, etäopiskelu on erityisen haastavaa.

– Jokaisessa luokassa on varmasti oppilaita, jotka tarvitsevat jok'ikinen oppitunti opettajan ohjausta ja opetusta. Heille tämä on ilman muuta vaikeaa.

Pikkuoppilaat ovat keskittymisen puolesta myös vaikea yleisö. Iän myötä lapsen ja nuoren omatoimisuus ja itseohjautuvuus lisääntyy, jolloin etänä opiskelu on helpompaa, Salo kertoo.

– Oppilaiden välillä on yksilöllisiä eroja. Myös ylemmillä luokilla on oppilaita, joille vaikkapa kirjallisten ohjeiden seuraaminen voi olla vaikeaa.

Murrosikäiset yläkoululaiset voivat sen sijaan kärsiä opiskelumotivaation puutteesta, jolloin opettajan läsnäolo ja opiskelemaan patistelu olisi erityisen tärkeää.

Mahdollisista vaikeuksista huolimatta sekä OAJ:n Jaakko Salo että opetusministeri Li Andersson (vas.) suosittelevat vahvasti, että pikkukoululaiset pysyvät kotona.

Andersson sanoi hallituksen maanantaisessa tiedotustilaisuudessa, että etäopetus on paras vaihtoehto myös pienille lapsille nykyisessä tilanteessa.

– On varauduttu siihen, että voidaan mahdollisesti lisätä resursseja esimerkiksi oppimisen tukeen, jotta me voidaan huolehtia kaikkien oppilaiden mahdollisuuksista pystyä mahdollisimman sujuvasti jatkamaan omia opintojaan sitten kun kaikki palaavat kouluihin, Andersson sanoi.

OAJ:n Jaakko Salo on sitä mieltä, että poikkeustilanne vaikuttaa väistämättä lasten oppimiseen.

– Meillä pitää olla jälkikäteen resursseja siihen, että tukea, tukiopetusta ja erityisopetusta tulee antaa. Niiden tarve tulee olemaan suuri tämän seurauksena.