Marja Kiljunen | Saattaa vaikuttaa huonolta ajoitus hoitoalan palkkataistelulle mutta voiko taistelunsa valita, kun olosuhteet sitä edellyttävät?

Koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus on yksi keskeisimmistä hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen onnistumistekijöistä. Kilpailussa koulutetusta henkilöstöstä eri ikäisten kansalaisten tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa merkittävä veto- ja pitovoimatekijä on hoitoalan ammattilaisille maksettava ostovoiman turvaava palkka. Palkastahan osa tulee veroeuroina takaisin yhteiskunnalle. Ja veroeuroilla osaltaan rahoitetaan myös yksityistä palveluntuotantoa.

Saattaa vaikuttaa huonolta ajoitus hoitoalan palkkataistelulle, mutta voiko taistelunsa valita kun olosuhteet sitä edellyttävät? Nähdäkseni myös Ukrainan kansa olisi valinnut toisin jos omissa käsissä olisi valta muuttaa olosuhteet.

Myös hoitajat ansaitsevat ostovoiman turvaavat palkankorotukset. Ostovoima on koetuksella, sillä inflaation kasvuennuste on 4,5-5 prosenttia ja yhtymäkohta tähän on Ukrainan sodassa. Pellervo ennustaa ruuan hinnan nousuksi 11 prosenttia, polttoaineet ja lämmitys kallistuvat selvästi.

Vastaavasti teollisuuden tilaukset ovat voimakkaassa kasvussa, korona ei vaikuttanut juurikaan teollisuuteen. Työllisten määrä on kasvussa, työttömien määrässä on 40 000 henkilön lasku. Näyttää siltä että meillä on saavutettu pohjoismainen työllisyysaste. Teollisuuden tilaukset kasvavat hyvin.

Mitä erilaisiin kriiseihin tulee, hoitohenkilöstö on aina eturintamassa ammattitaitonsa ja ammatinvalintansa vuoksi. Ammattilaisten nimet löytyvät Valviran rekisteristä ja kutsu käy yhteisen vihollisen vaikkapa koronan voittamiseksi.

Niin julkisen kuin yksityisen sektorin sosiaali- tai terveyspalveluja ja päivähoitoa tuottavat palveluntuottajat ovat joutuneet etsimään hoitoalan osaajia niin rekistereistä kuin kaikilla hyvillä keinoilla turvatakseen palvelun tuottamisen sitä tarvitseville eri ikäisille kansalaisille.

Mistä on siis kyse hoitoalan osaajien kilpailukykyisessä palkkauksessa? Kyse on kansalaisten tarvitsemien palvelujen onnistuneesta tuottamisesta sekä eri ikäisten kansalaisten tarvitsemien palvelujen saata-vuudesta ajantasaisesti. Ennen kaikkea on kysymys siitä, kuinka moni kokee jatkossa hoitoalan ja varhaiskasvatuksen työtehtävien palkkauksen riittävän houkuttelevaksi turvaamaan toimeentulon?

lähihoitaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut