Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Näkökulma Kari Rajamäki Päivystys ja sote-palvelut monipuolistavat Varkauden kaltaisen teollisen alueen työmarkkinoita helpottaen perheiden sijoittumista työssäkäyntialueelle

Varkauden sairaalan ja terveydenhuollon kehittäminen on pitkäjänteisen työn ja tahdon tulos. Kaupunginjohtajien Eino.E. Salmen ja Sulo Kilpiön ja sitoutuneiden päättäjien toimesta Ahlströmin sairaalasta syntyi 1960 monipuolisen erikoissairaanhoidon aluesairaala ja edelleen kansanterveyslain myötä erikoissairaanhoidon ja terveyskeskustoiminnan yhteiset röntgen- ja laboratoriopalvelut pääterveysaseman ja aluesairaalan laajennuksessa.

Kys pyrki yliopistollisten erikoisalojen vahvistamiseen ja paineita syntyi myös aluesairaaloita kohtaan. Tämän hallitsimme myös poliittisesti, kunnes kriisivuodet koettiin kaupunginjohtaja Reijosen aikana 2004–2006. Yhteydet heikkeni Kysin suuntaan ja erikoissairaanhoitoa uhkasi alasajo.

Terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämisen laiminlyönti johti vuonna 2008 kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin aikana päivystys- ja vastaanottotoiminnan yksityistämiseen Attendon kanssa. Tämän seurauksista oli sairaanhoitopiirikin huolissaan. Varkauden irtaantuminen tästä taloudellisesti kalliista kokeilusta leimattiin aluksi yhden miehen ”politikoinniksi!”Lopulta järjestelystä luovuttiin yksimielisesti.

Ylilääkäri Aimo Karisen työllä syntyi Varkauden malli, jossa Kysin erikoislääkärit antoivat kumppanuustoiminnan kautta oikea-aikaisia, kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja. Johtolanka on läheisyysperiaate, jonka mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan mahdollisimman lähellä kansalaisia.

SDP:n vuoden 2014 esityksessä tuotantovastuu oli sote-alueen päätöksellä vain kunnilla ja kuntayhtymillä. Yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoita voitiin käyttää alihankkijoina, mutta rajattiin niiden mahdollisuuksia ottaa markkinaosuuksia julkiselta sektorilta.

Seuraavana porvarihallitus Orpon johdolla edisti porkkanarahoilla pakkoyhtiöittämistä. Huolimatta perustuslakivaliokunnan kielteisistä kannoista runtattiin ilman lainsäädäntöä mm. valinnanvapauspilotteja. Kaupunginjohtaja kokoomuksen tuella esitti vielä loppuvaiheessa Orpon pilottimallia tietoisena, että se olisi vaikuttanut lääkärivastaanottojen ja potilasvirtojen yksityistämisellä sairaalahankkeemme mitoituksen tarkistamiseen esimerkiksi vastaanottotilojen karsimisena. SDP:n julkisten palvelujen linja kesti.

Maakuntaliitto yhdessä Kysin kanssa edistää kolmen sairaalan (Iisalmi, Kuopio, Varkaus) mallia. Posote-valmistelussa on tavoitteena selkiyttää ja parantaa yliopistosairaalan, aluesairaaloiden ja terveyskeskusten työnjakoa.

Keskeisesti Seppo Lehdon vakuuttavalla toiminnalla viestimme vahvistui myös eduskunnan kontakteissa: pahimmat virheet syntyvät ehkäisevän terveydenhuollon pirstoutumisena ja hoitoketjujen katkeamisena. Kustannuksia nostaa lopputapahtumien hoito yltiöpäisen keskittämisen seurauksena.

Tavoite on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, parantaa palvelujen saatavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti ja hillitä kustannusten kasvua. Sote-puolen henkilöstöön kohdistetut säästöpaineet ovat näkyneet muun muassa lasten ja perheiden sosiaalisessa kriisissä ja toimintakyvyssämme.

Virkajohdon säästöpohdinnoissa vilauteltiin viime vuonna vuokratyövoiman käytön lisäämistä ja jopa ”säästökohteena” päivystysajan lyhentämistä. Näitä asioita kaupunginhallitus ei ottanut keskusteluun.

Perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystystä koskevan ministeri Krista Kiurun myönteisen päätöksen saaminen loi koko palvelujärjestelmälle sydämen. On tärkeätä, ettei keskeisiä sote-keskuksemme ja varkautelaisten hoidon perusteita kyseenalaisteta kalkkiviivoilla.

Sote-alueen säästöpaineissa on pidettävä kiinni psykiatrisen hoidon ja palvelukokonaisuuden toimivuudesta siirryttäessä maakunnan hallintoon.

Maakuntaliitossa olemme selkeästi todenneet, että päivystys ja sote-palvelut monipuolistavat Varkauden seudun kaltaisen teollisen alueen työmarkkinoita helpottaen perheiden sijoittumista työssäkäyntialueelle. Tämä tukee työvoiman saatavuutta. Olemme nähneet, miten toimintojen keskittäminen on heikentänyt seutukeskuksia ja yksipuolistanut työmarkkinoita.

Hyvinvointikeskus Aallon leasing-rahoitus ei ole virtuaalirahaa, sillä korkea jäännösarvo voi merkitä ennakoimattomia riskejä. Toimintamme uskottavuus ratkaisee.

Riittävän laaja ehdokasasettelu Varkaudessa mahdollistaa SDP:n luottamushenkilövalinnat maakunnan tehtäviin.

Kirjoittaja on kansanedustaja, sisäministeri 1983-2015, edellinen maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja Posote-ohjausryhmän jäsen, valtiopäiväneuvos (sd.)