Pääkirjoitus 14.4.2021: Sakky sai uudet tilat, joihin ei tule uusia linjoja – Varkauden etu olisi, että nykyisiä kehitetään ja markkinointiin satsataan

Varkauden kaupunki toisti maanantaina moneen kertaan ilmaisemansa huolen siitä, kuinka ammatillisen koulutuksen tarjonta on kaupungissa vähentynyt. Kaupunginhallitus listasi huolenaiheitaan lausunnossa, jonka se antoi Savon koulutuskuntayhtymälle (Sakky.) Tarjolla olevien linjojen määrä on vähentynyt, ja erityisesti Varkaudesta puuttuvat koulutusalat, jotka kiinnostavat peruskoulunsa päättäviä tyttöjä.

Sakkyn vastaus kaupungin huoliin ei yllätä: Talouden reunaehdot tulevat vastaan, Sakkyn johtaja Heikki Helve toteaa (WL 13.4.). Ammatillinen koulutus vaatii erityistiloja ja on siksi kalliimpaa kuin esimerkiksi lukiokoulutus.

Koska Varkauteen on juuri rakennettu uudet tilat, Sakkylla ei ole varaa eikä intressiä laajentaa koulutustarjontaa aloille, jotka vaatisivat lisää investointeja. Vaikuttaa siltä, että hyvät, uudet ja toimivat tilat ovat samalla häkki, joka estää koulutusalojen joustavan lisäämisen tai muuttamisen sen mukaan, mille olisi tarvetta ja kysyntää.

Lisähaaste on ikäluokkien pieneneminen: olipa koulutustarjonta millainen tahansa, opintoihin siirtyviä nuoria on vuosi vuodelta vähemmän. Parempi markkinointi ja Varkauden työllistymismahdollisuuksien korostaminen ovat varmasti tarpeen.

Myönteistä on, että Varkaudessa on vuonna 2022 alkamassa kaivattu valmentava koulutus niille peruskoulun päättäneille, jotka eivät vielä tiedä, mihin suuntaisivat. Ennakkotietojen mukaan koulutus yhdistää perinteisen kymppiluokan sekä lukioon ja ammatillisiin opintoihin valmentavan koulutuksen. Yhtenä taustana on lakimuutos, joka jatkaa oppivelvollisuusikää.

Toivoa sopii, että Sakky tarttuu myös kaupungin heittämään ideaan siitä, että ammatillisista ja lukio-opinnoista sekä Savonian insinööriopinnoista muodostetaan selkeä opintopolku.

Korjattu 14.4.2021 kello 10 valmentavan koulutuksen alkamisajankohtaa.

Parempi markkinointi ja Varkauden työllistymismahdollisuuksien korostaminen ovat varmasti tarpeen.

Kommentoi