Mielipide: Miksi A2-kieltä ei voi opiskella etäopetuksen kautta Varkaudessa, kun etätyöskentelyä on koko kevät harjoiteltu?

Kirjoittaja ihmettelee, miksi A2-kieliä ei voi opetella etänä varsinkin, kun etäopetusta on harjoiteltu koronakeväänä. Kati Soininen

Janne Matikainen

Me Varkaudessa pyrimme nostamaan pientä kaupunkiamme isompien rinnalle. Olemme ylpeitä läheisistä vesistöistä sekä luonnosta ja pidämme kaupunkimme lyhyistä välimatkoista. Toisaalta meillä on niin kansainvälisiä suuryrityksiä kuin pitkänlinjan pk-yrityksiä eli puhutaan jopa teknologiayritysten verkostosta. Tuota verkostoa palvelemaan tarvitaan osaavia koulutettuja kansainvälisiä ihmisiä. Kaupungissa pystyykin opiskelemaan monialaisesti niin lukion kuin ammattiopiston kautta ja löytyypä meiltä vielä ammattikorkeakoulun yksikkökin.

Kansainvälisyyden yhtenä edellytyksenä on kielitaito ja valitettavasti tähän panostaminen ei näy alakoulun A2-kielten opiskelussa. Periaatteessa millä tahansa koululla on mahdollista saada omaa A2-kielen opetusta, mutta käytännössä tämä on tehty mahdottomaksi pienten koulujen osalta, joista ei yhdeltä luokka-asteelta löydy vaadittavaa kymmenen oppilaan halukasta kieltenopiskelijaa.

Varsinkaan kun kielivalintakysely kirjoitetaan muotoon, jossa luodaan uhkakuvia kuinka paljon lisätyötä ja sitoutuneisuutta kielen opiskelu vaatii.

Eikö olisi parempi esitellä tätä mahdollisuutta positiivisuuden kautta?

Periaatteessa pienen koulun A2-kielestä kiinnostuneelle oppilaalle tulisi tarjota koulun vaihtoa sellaiseen kouluun johon ko. kielen ryhmä muodostuu. Tämäkin on mahdotonta, jos vanhemmat ja oppilaat eivät pyynnöistä huolimatta saa tietoa onko muille kouluille muodostunut kieliryhmiä, vaan saavat lukea niistä lehdestä (WL 15.9.2020).

Tuon lehtijutun jälkeen, kun asiaa lähdin selvittämään koulujen rehtoreiden kanssa, selvisi että aiemmin mainitut pienet välimatkat ovatkin niin valtavan suuret, ettei oppilaiden liikkuminen pelkille kielten tunneille vanhempien kyydeillä ole mahdollista ja että tämä olisi jopa laitonta (?). Samoin selvisi, että yhdenvertaisuuden vuoksi ei voida ottaa pienemmistä kouluista oppilaita opiskelemaan pelkkää A2-kieltä, koska tällöin tätä täytyisi tarjota kaikille halukkaille.

Eikö tämä olisi juuri sitä yhdenvertaisuutta? Se mikä ei vielä ole selvinnyt, koska kaupungin sivistysjohtaja ei ole vastannut kysymykseeni, on että miksi A2-kieltä ei voi opiskella etäopetuksen kautta. Etäopiskelua on kuitenkin koronakevään jäljiltä harjoiteltu ja käytännöt selvillä.

Eli kehitettävää olisi. Eikö olisi kansainvälisen kaupungin imagon mukaista, että kaikille halukkaille edes yritettäisiin järjestää A2-kielen opiskelua? Mallina voisi olla A2-kieliryhmien yhdistäminen useamman koulun kesken, etäopiskelu tai vaikka näiden kahden yhdistelmä.

Mitä enemmän opiskelijoita aloittaa A2-kielen alakoulussa sitä enemmän heitä olisi myös jatkamaan yläkoulussa ja pitämään yläkoulun kieliryhmät aktiivisena.

Jos vieraan kielen opiskelua ei aloita 4. luokalla, seuraava mahdollisuus on 8. luokalla. Jokainen voi miettiä kummassa vaiheessa uuden kielen opiskelun aloittaminen on hedelmällisempää.

neljän lapsen isä, insinööri kansainvälisessä yrityksessä

Puurtila

Kommentoi