Mielipide Timo Suhonen: Olemme toimineet Varkaudessa oikein, kun kriisitilanteessa ei ole laskettu palvelutasoa

Kirjoittaja puolustaa Varkauden taloudenhoidon linjaa. Merja Männikkö

Timo Suhonen

Varkauden talouden osalta olemme edelleen vakavassa tilanteessa, jossa aiemmat päätökset talouden sopeuttamisohjelmasta, tulevista organisaatiouudistuksista, sairaspoissaolojen pienenemisestä sekä eläköitymisen kautta hallitusti tapahtuvasta henkilöstön vähenemisestä odottavat toteutumista.

Sopeuttamisohjelman vaiheittainen toteuma on ajoitettu niin, että 2025 mennessä mittavat taloudelliset säästöt konkretisoituisivat.

Tämä vuosi on ollut kriisivuosi. Maassamme on ollut ja tulee olemaan ennennäkemätön peruspalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koko kuntakenttää sivistystoimea myöten koskeva paineistettu toimintavalmiuden testaus.

Varkaudessakin on oltava varautuneena siihen, että esimerkiksi Mikkelin kaltainen massaleviäminen koronatartunnoissa saataisiin nopeasti hallintaan. Kuntalaisten on myös edelleen muistettava perussäännöt turvavälien ja käsihygienian osalta, vaikka asia varmasti jo meitä monia saattaa turhauttaa.

Mielestäni olemme toimineet kaupunkina oikein, kun olemme pitäneet perusvalmiuden kunnossa ja emme ole lähteneet vakavassa kriisitilanteessa heikentämään palvelutasoa niin sote- kuin sivistystoimessakaan.

Pääministeri Marin on julkisuudessa vedonnut kuntapäättäjiin, että äkillisiä pakkoratkaisuja ei tehtäisi. Tämän linjan Varkaus on Sdp:n johdolla pitänyt. Tämä on tärkeää inhimillisestä ja lopulta varmasti myös taloudellisesta näkökulmasta katsoen.

Hätäjarrua ei vedetä mutta niitä paljon puhuttuja rakenteellisia muutoksia tulee tehdä.

Ensi vuoden talousarvion valmistelussa olemme kaupunginhallituksessa sekä valtuustossa käyneet läpi eri vaihtoehtoja siitä, miten talousluvut saataisiin pysymään hallinnassa. Valtion merkittävä kuntatalouden tukipaketti helpottaa Varkauden ensivuoden budjetin valmistelua.

Koen että hätäjarrua ei vedetä, mutta kuten aiemmin korostin, talouden suunnitteluvuosien osalta on suhtauduttava vakavasti siihen, että aiemmin sovitut pitävät.

Niitä paljon puhuttuja rakenteellisia muutoksia tulee tehdä. Investointien toteutumisen arviointi on tärkeää ja edelleen tulevat satsaukset tulee ajoittaa suunnitelmallisesti siten, että niiden toteutuminen on mahdollista. Kouluinvestoinnit etusijalla.

Varkaus tarvitsee ”Kollaa kestää” asennetta, aivan kuten käräjäoikeuden säilymiseen liittyvässä taistossa tehtiin. Ei luovuteta.

Huolehditaan siitä, että ne heikommassakin asemassa olevat saavat tukea ja turvaa.

Yhteistyö yli puoluerajojen on edelleen tärkeää ja ratkaisee päättyvän valtuustokauden toimintavalmiuden.

Lähestyvät kuntavaalit eivät saa vaikuttaa heikentävästi kykyyn tehdä päätöksiä. Kuntalaiset päättävät ensi keväänä sen, ketkä tätä kaupunkia ohjaavat tulevalla valtuustokaudella.

Varkauden kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varakansanedustaja (sd.)

Keskustelu