Mielipide Erkki Leppävuori | Säätiö on tiedekeskukselle paras vaihtoehto: sen toimintaa ohjaa vahvasti säätiön perustajien tahto

Warkauden Lehdessä kirjoitettiin niin sanotun vetovoimakeskuksen hallintomallista (WL 20.9.). Muutama pieni havainto on paikallaan.

Kaupungin hallintopäällikkö Toni Leppänen toteaa, että yhdistys tai osakeyhtiö ovat säätiötä huonompia vaihtoehtoja. Toisaalta toisin kuin kirjoituksessa todettiin, osakeyhtiön tavoitteena ei aina ole ”voiton tuottaminen”. Osakeyhtiölaki mahdollistaa myös voittoa tavoittelemattoman yhtiön.

Tällainen on esimerkiksi Navitas Kehitys Oy. Sen yhtiöjärjestyksessä todetaan, että toiminnan mahdollinen tuotto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön tarkoituksen kehittämiseen.

Eli yhtiö ei jaa varojaan osinkona tai muuna voitonjakona Varkauden kaupungille. Tällainen yhtiö on varteenotettava vaihtoehto säätiölle.

Kirjoituksessa korostetaan säätiön itsenäisyyttä. Säätiöllä ei ole omistajaa.

Kuten patentti- ja rekisterihallituksen lakimies toteaa, pitää kaupunginkin valitseman hallituksen jäsenen aina ensisijaisesti ajatella säätiön etua. Toki näin on asia myös osakeyhtiöiden, kuten Navitas Kehitys Oy:nkin kohdalla.

Toiminnan tavoitteena on kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen.

Mutta toisaalta säätiön toimintaa ohjaa vahvasti säätiön perustajien tahto, joka heijastuu paitsi perustamiskirjasta myös säätiön säännöistä.

Vaikka kaupungin konserniohje (toisin kuin itse ohjeessa todetaan) ei koskekaan säätiöitä eikä näin ollen kaupungin ohjaus säätiön toiminnassa ole muodollista, on vaikea kuvitella nyt puheena olevan säätiön ja itse kaupungin tahtotilojen sekä päämäärien olevan ristiriidassa.

Tietenkään joku yksittäinen poliitikko ei voi säätiön toimintaan puuttua.

On myös oikeutettua kysyä, onko tällainen toiminta ylipäänsä kuntalain tarkoittamaa kaupungille kuuluvaa? Mielestäni vastaus on ilman muuta myönteinen. Kysymyksessä on osa kulttuuritoimintaa, jonka osatavoitteena on kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen.

Toki toiminnalle pitää keksiä joku vetovoimaisempi nimi kuin vetovoimakeskus. Ehkäpä Warkauden Lehti voisi julkistaa ideakilpailun nimestä.

Mikä hallintomalli sitten olisi toimivin? Säätiön taloudellinen toiminta ilman vuosittaista avustusta edellyttäisi tässä tapauksessa muutaman kymmenen miljoonan euron pääomaa. Samat talouden säännöt toki pätevät muihinkin halliontomallehin. Ulkopuolisia lahjoituksia voi vastaanottaa osakeyhtiökin.

Myös eräänlainen hybridimalli saattaisi olla pohdittavissa. Navitas Kehitys Oy voisi perustaa säätiön, jonka toiminnan rahoitus silloin kanavoituisi kaupungilta muun kehittämiseen suunnatun panostuksen kautta.

Kiinteistön ja vastaavan omistuksen kanavoiminen Navitas-yhteisöön (jos sellainen edelleen on?) olisi järkevää. Varsinaiseen toimintaan paras hallintomalli on kokemukseni mukaan säätiö, jonka säännöissä otetaan selkeästi huomioon tarkoitus yleishyödyllisenä toimintana. Säätiön itsenäisyys on erityisen tavoiteltava asia.

professori, Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen puheenjohtaja

Fortumin säätiön, Tekniikan edistämissäätiön ja Rakennustietosäätiön hallitusten entinen jäsen

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut