Mielipide Kaisa Hartikainen-Herranen | "Varkauden strategia on brändiuudistuksen myötä ulkoasullisesti onnistunut, selkeä, dynaaminen ja erilainen"

Sinä ja minä, me kaikki olemme osa yhteistä kotikaupunkiamme; sen asukkaita ikään katsomatta ja toimijoita eri sektorilla. Me jokainen viemme omalla tavallamme viestiä eteenpäin niistä mahdollisuuksista, joita yhteisömme tarjoaa eri elämänvaiheisiin ja -tilanteisiin.

Oman kaupunkimme strategia on päivitetty meitä kaikkia varten. Se on yhdessä tehty ja yksimielisesti kaupunginvaltuustossa hyväksytty.

Mielestäni strategia on brändiuudistuksen myötä ulkoasullisesti onnistunut, selkeä, dynaaminen ja erilainen. Sekin ”Ihan omanlainen”. Sisältö kiteyttää ytimekkäästi yhteisen päämäärämme. Meillä välitetään, vaikutetaan ja viihdytään.

Pidämme huolta myös toistemme hyvinvoinnista sekä kannustamme, puutumme, toimimme ja kannamme vastuumme. Meillä on vahva osallistamisen kulttuuri ja ideoimme yhdessä. Arkemme on sujuvaa, kaikki on lähellä.

Meillä on arvokas teollinen historia ja olemme tänä päivänä korkean kansainvälisen teknologian osaamiskeskittymä. Menneen ajan tervan tuoksua, Saimaan sinistä, Kämärin vihreää ja kanavan sineä.

Muun muassa kaikista näistä voimme olla aidosti ylpeitä.

Myös strategian työstämisessä korostui se, että jokaisen mielipide on tärkeä. Viime syksynä alkanutta strategiatyötä on tehty yhdessä useissa työryhmissä ja eri sidosryhmien kanssa.

Asukkaille järjestetyt tilaisuudet, kyselyt ja ideointimahdollisuudet sekä järjestökysely ovat esimerkkejä siitä vaikuttamisen ja osallistamisen kulttuurista, jota haluamme edelleen edistää ja jalkauttaa. Yhteistyö eri poliittisten puolueiden välillä on ollut hyvää ja hedelmällistä.

Siitä kiitos kuuluu kaikille valtuutetuille ja etenkin ryhmäpuheenjohtajille, jotka välittivät omien ryhmiensä viestiä ja mielipiteitä puheenjohtajiston yhteisiin keskustelutilaisuuksiin. Kiitos myös kaikille varkautelaisille, kaupungin henkilöstölle ja viranhaltijoille, jotka ovat omalla panoksellaan osallistuneet strategiatyön eri vaiheisiin.

Elokuussa kaupunginvaltuusto saa hyväksyttäväksi ne konkreettiset toimenpiteet, joilla strategian sisältö jalkautetaan osaksi arkeamme.

Uskon, että hyvä ja rakentava keskustelukulttuuri säilyy myös strategiatyön tässä vaiheessa. Olemme rehellisiä ja tunnustamme sen, etteivät kaikki ideat jalostu toimenpiteiksi asti. Sitä ohjaa myös viime syksynä yhteisesti hyväksymämme raamit kuntamme taloudesta. Ymmärrämme myös sen, ettei kaikki tapahdu heti ja hetkessä.

Kuten edellä totesin, meillä on monta syytä olla tyytyväisiä, jopa ylpeitä kaupungistamme. Vähättelyn sijaan voimme kaikki yhdessä korostaa elinvoimaisuuden vahvuuksiamme. Strategian sanoin ”Kerro hyvistä asioista kanssamme, niin saadaan hyvä kiertämään!”.

Ota sinäkin haaste vastaan: välitä, vaikuta ja viihdy. Kotikaupunkimme Warkaus on ihan omanlainen!

Rentouttavaa ja voimaannuttavaa kesää!