Leena Salo | Voisivatko eläkeläiset tehdä yhteistyötä Varkaudessa?

Yleisönosastolta on pariin otteeseen lyhyen ajan kuluessa saanut lukea kannanottoja vanhusneuvoston roolista tai ikääntyvien asemasta kunnassamme. Erityisesti huomioni kiinnittyi mainintaan eläkeläisjärjestöjen asemasta ja niiden tukemisesta.

Varkaudessa on tällä hetkellä kaikkien eläkeläisjärjestöjen yhteinen yhteistyötoimikunta, johon kaikki eläkeläisjärjestöt kuuluvat ja ne voivat osallistua toimintaan automaattisesti. Kaupunki on antanut pienen määrärahankin toiminnan tukemiseen ja sitä rahaa on käytetty lähinnä yhteisen juhlan järjestämiseen vuosittain. Pari edeltävää koronavuotta ovat tehneet poikkeuksen juhlan suhteen.

Yhteistyötoimikunta on kokoontunut alkuvuodesta muutaman kerran. Ihmetyttää, miksi osa eläkeläisjärjestöistä ei lähetä edustajiaan kokoukseen vaikuttamaan ja ideoimaan asioiden eteenpäin viemistä ikääntyvien osalta.

Ovatko järjestöjen väliset raja-aidat vielä niin korkeat, ettei tällaista yhteistyötä nähdä voimavaraksi vai meneekö jollain järjestöllä niin hyvin, etteivät he tarvitse muita vai onko jollain jo niin vahvat vaikuttamiskanavat, että kokevat yhteistyön muiden kanssa turhaksi?

Kaupunginjohtaja Joonas Hännisen kanssa keskustellessani yhteistyötoimikunnan olemassa olosta, sain kuvan, että tällainen toiminta toisi painoarvoa ja vahvuutta eläkeläisten asioiden edistämisessä. Kaikki toimijat olisivat yhdessä viemässä asioita eteenpäin ikääntyvien hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Olen myös kuullut joidenkin järjestöjen jäsenten suusta, että yhteistyötoimikunta ei saa mitään aikaiseksi ja että se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Kyllä näin varmasti onkin niin kauan kuin annamme sen olla niin.

On tietenkin myös toinen vaihtoehto. Voimme tehdä yhteistyötoimikunnasta eläkeläisjärjestöjen vahvan äänitorven, jota kautta saamme yhdessä vanhusväestön arkipäiviä paremmiksi. Vanhusneuvostossa on myös keskusteltu tästä yhteistyötoimikunnasta ja sen kanssa mahdollisesti tehtävästä yhteistyöstä.

Vain tekemällä ja mahdollisuuksia näkemällä viemme asioita eteenpäin. Pelkillä esteiden keksimisellä, emme etene. Eläkeläisten yhteistyötoimikunnalle voimia ja kunnianhimoa yhteisten asioiden hoitoon. Järjestöille heitän haasteen, että jokainen järjestö lähettäisi edustajansa kokouksiin.

Olemme oman asiamme asiantuntijoita!