Timo Suhonen Hyväosainen sanoo: ”Leikataan työttömiltä”

Tällä hallituskaudella on hallituksen esityksestä tehty eduskunnassa myös pienituloisia koskevia päätöksiä. Aktiivimallileikkurin poisto. Takuu- ja kansaneläkkeiden korotus. Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan tasokorotus. Sote asiakasmaksujen pienentäminen. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen. Lapsilisien korotus yksinhuoltajille ja monilapsisissa perheissä. Opintorahan sitominen indeksiin sekä huoltajakorotusta nostettu.

Ei voi myöskään väheksyä historiallista päätöstä toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta.

Maailmanlaajuinen kriisi, joka on kestänyt vuosia, pandemia, joka on kurittanut aivan jokaista maailmankolkkaa, julkista taloutta sekä yrityksiä ja yksittäisiä kansalaisia, on heikentänyt väistämättä monen toimeentuloa ja hyvinvointia.

Hallitus ei ole asiassa ollut toimeton. Valtio on tukenut valtavissa paineissa olevia julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita kahden vuoden aikana yli 5 miljardilla eurolla. Tämä tuki on pelastanut monta kuntaa ahdingosta, jossa on erityisen tärkeää ollut peruspalveluiden toimivuuden varmistaminen.

Valtio on myös näinä vuosina kohdentanut rahallista tukea yrityksille, kaikkiaan 4,5 miljardilla eurolla. Tuki on väistämättä osaltaan pelastanut monta työllistävää yritystä ja sitä kautta työntekijöiden toimeentulon.

Edelleen meillä korkeista työllisyysluvuista huolimatta on olemassa pitkäaikaistyöttömyyttä.

Kovien arvojen sijaan meillä tulee olla ajatuksena keskeisesti se, että hyvinvointi kuuluu kaikille.

Työttömyyden ja syrjäytymisen syyt voivat olla moninaiset, yksilöstäkin johtumattomia syitä.

Työttömyyteen ja sitä kautta vaikeaan elämäntilanteeseen joutuva henkilö ei pelastu syyllistämällä ja uhkailemalla. Hyvinvointiyhteiskunnan johtava ajatus ei voi olla se, että heikommassa asemassa olevaa täytyy rangaista, vaikka se hyväosainen korkean itsetunnon omaava henkilö voi näin ajatella.

Edellä oleva ajatus hyväosaisen syyllistämästä vähempiosaisesta tuli mieleen, kun Kokoomuksen Petteri Orpo esitti julkisesti sen, että työttömyysturvaa on leikattava, jotta Suomi pärjää tulevaisuudessa. Toki Orpo esitti samaan hengenvetoon sen, että hyvätuloisille tulisi toteuttaa veronkevennyksiä, jonka kustannusvaikutukset olisivat valtiolle lähes miljardin, kun käteen jääpä osuus kansalaiselle olisi noin 20 euroa kuukaudessa.

Kovien arvojen sijaan meillä tulee olla ajatuksena sekä tietysti päätöksinä keskeisesti se, että hyvinvointi kuuluu kaikille. Tukea, ymmärrystä sekä kannustusta kepin sijaan.

Jokainen haluaa olla mukana yhteiskunnassa vaikuttamassa omalla panoksellaan, mahdollisuuksien mukaan. Parannetaan näitä mahdollisuuksia, se on yksilön ja koko yhteiskunnan etu. Työ tuo toimeentuloa ja turvaa.

Hyvä työpaikka tuo myös toimeentulon lisäksi yhteisöllisyyttä. Yhtään työpaikkaa ei kuitenkaan synny työttömyysturvan leikkaamisella.

Kirjoittaja on Varkauden valtuuston 1. varapuheenjohtaja, varakansanedustaja (sd.).