Kirsi Nykänen | Inkluusio ei toteudu Varkaudessa hyvin

Warkauden Lehdessä (6.3.) julkaistussa artikkelissa todettiin, että Varkaudessa inkluusioon on annettu riittävät resurssit. Valitettavasti tämä koskee vain Repokankaan koulua, jossa inkluusiota pystytään hyvin toteuttamaan.

Muissa kouluissa on myös erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaita runsaasti ja he opiskelevat yleisen tuen luokissa. Näissä alakouluissa erityisopettajia on vain yksi kaikkia koulun oppilaita varten. Mikäli resurssit saatettaisiin samalle tasolle muillakin kouluilla (jokaisella luokkatasolla erityisluokanopettaja), pitäisi kaupungin palkata noin 25 erityisluokanopettajaa lisää.

Hienoa jos tähän halutaan resursoida. Kuten artikkelissa todettiin, ilman riittävää resurssia saadaan opettajat väsymään ja oppilaat jäävät ilman heille laissa säädettyä tukea.

Ei ole ihme, että opettajasta saattaa tuntua turhauttavalta osallistua koulutukseen, jossa korostetaan työparien yhteistyön merkitystä, kun käytännössä hänet jätetään yksin selviytymään inkluusioryhmässä.

OAJ Varkauden hallitus on jo aiemmin lähettänyt tästä epäkohdasta kirjeen sekä edelliselle sivistyslautakunnalle että nykyiselle kasvun ja oppimisen lautakunnalle.

Vielä emme valitettavasti ole nähneet käytännön toimia asiantilan korjaamiseksi.

Erityisluokanopettajien rekrytointi pitäisi olla käynnissä, jos heitä ensi lukuvuodeksi palkattaisiin.

Erityisluokanopettajien rekrytointi pitäisi olla jo käynnissä, mikäli heitä ensi lukuvuodeksi palkattaisiin. Heistä on pulaa valtakunnallisesti ja mikäli rekrytoinnit jäävät loppu kevääseen tai kesään, ei päteviä opettajia enää ole saatavilla.

pääluottamusmies Juko ry