Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lue Keski-Savo Kesälehti tästä.

Mielipide | Luontoselvitys on kuulemma todennut Kankun koulun paikasta, ettei alueella ole ”mitään erityistä” – Onhan siinä, todella kaunis ja monelle, sekä ihmiselle että eläimelle, tärkeä metsä

Tämä päivä saa aikaan ahdistuneita ja synkkiin ajatuksiin vaipuneita ihmisiä, kun mieltämme tervehdyttävä luonto hävitetään ympäriltämme. Meitä kuitenkin kehotetaan menemään luontoon, sillä se virkistää ja kohottaa mieltä. Meitä kehotetaan keräämään marjat ja sienet metsästä. Metsässä olemisen tärkeyttä korostetaan tämän tästä.

Ja mikä tärkeintä, metsät ovat keuhkomme ja monien metsäneläinten koti.

Kankunharjussa kohta, johon Kankun koulua suunnitellaan, on metsän ns. suurin kohta. Kun kuljet metsän kuntopolun ”pääväylää” ja katsot minne suuntaan tahansa, näkyy metsää ja yhdessä suunnassa järvi. Voi jopa kuvitella olevasi isossa metsässä.

Luonnonmukaisessa maastossa risteilee polkuja, kulkee pyöräily-, patikointi- ja latuväylä Viltinrannasta Honkapirtille ja Heinämäkeen. Kankunharjussa uinuu rauhallinen uimaranta, jonka rinne muuttuu talvella huikeaksi kelkkamäeksi.

Jos tästä lohkaistaan 1/3, menetetään tämä olemassa oleva erityislaatuinen alue. Kun tästä kohdasta lähdetään kumpaan suuntaan tahansa, alue muuttuu pitkulaiseksi ja toisella puolella näkyy koko ajan rakennuksia (asutusta, sairaala).

Luontoselvitys (?) on kuulemma todennut, ettei alueella ole ”mitään erityistä”. Onhan siinä. Todella kaunis ja monelle, sekä ihmiselle että eläimelle, tärkeä metsä. Se ei ole todellakaan ”joutomaata”.

Heti päiväkodilta lähtiessä edessä on upea ja iso sananjalka-alue, ei mikään uhanalainen laji, mutta harvoin on niin laajaa ja kaunista sananjalkametsää. Ja mahtavia isoja, vanhoja puita. Olleet siinä jo ennen meitä ja toivottavasti ovat siinä vielä meidän jälkeemmekin.

Ja mikä mahtava peippojen konsertti soi keväisin juuri sillä alueella. Entäpä alueella elävä korppipariskunta? Noin kaunista metsää ei voi tuhota. Sitä ei saa tuhota.

Tällä alueella on merkitystä koko kaupungin ilmanlaadulle sekä kasvien ja eläinten monimuotoisuudelle.

Varkauden kaupunki – me kaupungin asukkaat - on asettanut keskeiseksi tavoitteeksi kestävän kehityksen mukaisen toiminnan. Tämän pitää toteutua rehellisesti ja uskottavasti kaikkia toimialoja ja toimintatapoja läpileikkaavasti.

Kestävä kehitys ei saa olla kaupunkistrategiassa vain muodon ja muodin vuoksi. Jos se ei ole uskottava, se on rehellisyyden nimissä jätettävä pois.

Maankäyttö ja kaikki rakentaminen vaikuttavat suurelta osin siihen, kuinka kestävän kehityksen tavoitteet ja velvoitteet toteutuvat. Helpointa on aloittaa suojelemalla olemassa olevia hiilinieluja. Ja istuttamalla aukoille uusi puusto.

Kysyttäessä, mikä on arvokkainta Varkaudessa, asukkaat asettavat luontoarvot kaikkein merkittävimmiksi. Jos halutaan, että osallistava suunnittelu on uskottavaa, tämä tieto on otettava tosissaan.

Tulevaisuuteen katsottaessa suurimpia globaaleja huolen aiheita ovat luonnon monimuotoisuuden ja biodiversiteetin heikkeneminen. Tämä koskee myös meitä tässä ja nyt.

Kankunharjun asemakaavan muutosalue koskee osaa 4. kaupunginosassa, Savonmäessä sijaitsevasta Multniemenpuistosta. Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2020, että Kankun koulun rakentamisen mahdollistavan kaava-muutoksen valmistelu käynnistetään välittömästi.

Mahdollisen rakentamisen seurauksena arvokkaasta kaupunkimetsästä hävitettäisiin kolmasosa.

Koemme, että puisto- ja virkistysalueet ovat Varkaudessa uhanalaisia. Liikenne ja rakentaminen rasittavat luontoa ja vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja peruuttamattomia.

Kestävään kehitykseen, lajikatoon ja ilmastonmuutokseen vedoten viher- ja puistoalueita ei pidä kaupunkialueilla vähentää, päinvastoin.

Jos Kankun koulun suunnittelussa edetään, kestävän kehityksen mukaisesti koulusuunnitelma tulee tehdä kokonaisvaltaisena. Silloin sen tulee sisältää toteutussuunnitelman myös siitä, mitä koulukäytöstä poistuville kahdelle rakennushistoriallisesti merkittävälle ja täysin käyttökelpoiselle kiinteistölle tehdään. Ilman tätä suunnitelmaa ei ole vastuullista päättää rakentaa uutta koulua. Suunnitelmassa tulee myös linjata uuden koulun toteuttamisen ja käytön periaatteet.

Emme toivo Luttilan ja Puurtilan koulurakennuksille samaa kohtaloa kuin Savontien kerhotalolle, Puurtilan vanhalle koululle ja Päiviönsaaren lyseolle.

Yhtenä vaihtoehtoisena paikkana mahdolliselle uudelle koululle tuomme esiin Kommilassa sijaitsevan Borgin kentän. Alueella ei tarvitse tuhota kaupunkimetsää eikä louhia kalliota. Siinä on valmista tilaa rakennukselle, liikuntakentälle ja pysäköintipaikalle. Tehtaan koulun – Vanhan Varkauden alue on historiallisesti katsoen kiinnostava koulualue; siellä sijaitsi Tehtaan koulun lisäksi vuonna 1921 valmistunut Varkauden Suomalainen yhteiskoulu (myöh. Savontien kerhotalo, joka purettiin vuonna 2015). Niittylän alueella toimi myös Ruotsalainen koulu.

Lähivuosien tavoitteena on saneerata vuonna 1924 rakennettu Tehtaan koulu Varkauden museoiden, Soisalo-opiston, kulttuurijärjestöjen sekä vapaan kentän kulttuuritoimijoiden käyttöön. Vanhan Varkauden alueesta kehitetään monialaista elävää keskusta. Jos uusi koulu päätetään rakentaa, tämä olisi otollinen ympäristö koululle. Samalla Borgin kentän alueesta saataisiin kaunis puistomainen ympäristö nykyisen karun kentän sijalle.

Joka tapauksessa on ensiarvoisen tärkeää, että minne koulu rakennettaisiinkin, kestävän kehityksen periaatteista ei tingitä.