Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kari Rajamäki Kuullaan oikeasti? – Vapaita ranta-alueita eikä lähivirkistysalueita tule ottaa rakentamiskäyttöön laatimalla yksittäisiä postimerkkiasemakaavamuutoksia

Viime elokuussa Puurtilan asukkaat runsaslukuisesti vaativat kuntalain ja kaavoituslainsäädännön vastaisena Pohjoisniemen kaavoituksen keskeyttämistä.

Vaikka alueen asukkaille ei tiedotettu lain edellyttämässä laajuudessa vireillä olleesta kaavoituksesta, aktiiviset asukkaat reagoivat.

On vakavaa, että WL uutisoi joulun alla teknisen viraston tiedon mukaisesti asukkaiden vaatimusten tulleen huomioon otetuiksi. Tätä virheellistä tietoa ei oikaissut hallinto eikä lehti! Joulun ajankohdasta huolimatta asukkaat kykenivät toteamaan, että asemakaavaluonnos sisälsi edelleen alueen pirstomista ja rakentamista. Tontinrajoja oli vähän muutettu, mutta peruskuvio oli sama.

Pohjoisniemessä on voimassa ympäristöministeriön 14.6.1989 vahvistama asemakaava. Siinä alue on lähivirkistysaluetta sekä uimaranta ja venevalkama-aluetta. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 &:n mukaan asemakaava on laadittava mm. siten, että luodaan edellytykset terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Luonnonympäristöä tulee vaalia ja kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita,

Kaavassa esitetyt uudet tontit pienentävät läheisten asuinalueiden lähivirkistysalueita ja ulkoilumahdollisuuksia sekä kaventavat voimassa olevassa asemakaavassa osoitettujen uimaranta- ja venevalkama-alueiden käyttömahdollisuuksia. Lähivirkistysalueiden pienentämiselle ei ole esitetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia perusteita. Asemakaavamuutos on maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavan sisältövaatimuksia koskevan pykälän 54 vastainen.

Varkauden keskusta-alueella on oikeusvaikutteisena voimassa strateginen yleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Pohjoisniemi on osoitettu strategisessa yleiskaavassa olemassa olevana virkistysalueena. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 &:n mukaan oikeusvaikutteinen yleiskaava on ohjeena muutettaessa asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ei ole ohjannut maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla Pohjoisniemen asemakaavamuutosta, joten asemakaavamuutos on näiltäkin osin lainvastainen.

Vapaita ranta-alueita eikä lähivirkistysalueita tule ottaa rakentamiskäyttöön laatimalla yksittäisiä postimerkkiasemakaavamuutoksia. Koko keskusta-aluetta on tarkasteltava yleiskaavatasoisesti, mille ranta-alueille rakentamista mahdollisesti voidaan osoittaa siten, että turvataan eri puolilla kaupunkia riittävät lähivirkistysmahdollisuudet sekä luonto- ja maisema-arvot. Yleiskaavatasoinen tarkastelu mahdollistaa myös potentiaalisten rakentamisalueiden kaavataloudellisen tarkastelun ja keskinäisen vertailun.

Teknisessä valmistelussa on myös kaavatalous pielessä. Kustannukset muodostettavaa tonttia kohden Pohjoisniemessä ja Taipaleenraitilla nousisivat hurjiksi.

Edellä esittämäni kaavoituksen lainmukaisuutta ja viihtyisän elinympäristön sekä lähivirkistyksen merkitystä koskevat näkökohdat koskevat myös Taipaleenraitin jatketta ja Kankunharjun käsittelyä.

Vakavampaa jatkopohdintaa aiheuttaa asian valmistelu kuntalaisen osallistumisen ja kaupungin tiedottamisen laiminlyönnin ja esityksen lainvastaisuuden osalta. Kuuluuko kuntalaisten ääni?

Kirjoittaja on valtiopäiväneuvos.