Pääkirjoitus 26.9.2021: Lämpenemistä ei voi perua: Sen tuomat riskit pitää tunnistaa ja niihin pitää varautua

Seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana sekä Pohjois- että Etelä-Savon talvet lyhenevät puolellatoista kuukaudella, keskilämpötila nousee ainakin parilla asteella, lumi ja pakkanen vähenevät, sateet ja tuulisuus lisääntyvät.

Näin kertoo viime viikolla julkistettu Suomen Ilmastopaneelin tuore raportti, joka tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksesta maakunnittain eriteltynä (WL 25.9.2021). Raportin sanoma on samaan aikaan sekä lohduton että rohkaiseva: Jo alkanut lämpeneminen jatkuu monta vuosikymmentä, vaikka tavoitteet hiilipäästöjen vähentämisestä onnistuttaisiin saavuttamaan. Nyt tehtävät tai tekemättä jätettävät toimet näkyvät tulevaisuudessa: Jos mitään ei tehdä, lämpeneminen kiihtyy hallitsemattomaksi. Onnistuneet toimet pysäyttävät lämpenemisen ja kääntävät kehityksen oikeaan suuntaan, mutta siihen kuluu parhaimmillaankin monta vuosikymmentä.

Raportti rohkaisee, kannustaa ja patistaa kaikkia ryhtymään heti toimiin, jotta lämpenemisen seurausten kanssa pystytään elämään. Lämpeneminen tuo uusia riskejä, jotka pitää tunnistaa ja joihin pitää varautua kaikessa toiminnassa. Se koskee niin yrityksiä, kuntia ja valtiota kuin tavallisia kansalaisiakin.

Muutokset ovat jo osuneet aloihin, jotka ovat suoraan tekemisissä luonnon kanssa. Maa- ja metsätalouden harjoittajat, kalastajat ja tienpitäjät tietävät, että kunnollinen, vanhan ajan talvi on jo nyt poikkeus säännöstä. Viime talven kaltaisia lumitalvia tulee jatkossakin, mutta entistä harvemmin. Siksi on löydettävä keinot toimia oloissa, joissa maa on pahimmillaan ympäri vuoden sula ja märkä eivätkä järvet jäädy kunnolla.

Varautumisen rinnalla pitää entistä tiukemmin sitoutua toimiin, joilla hiilipäästöt pienenevät. Vain niin turvataan elämisen edellytykset myös tuleville sukupolville.

Lämpeneminen tuo uusia riskejä, jotka pitää tunnistaa ja joihin pitää varautua.

Kommentoi