Mielipide Sassa Suna: Virkavastuun alle on lakaistu ongelmia Varkauden lastensuojelussa

Johtamistavat, vastuunkanto ja ammattiosaaminen ovat olleet välillä heikkoa Varkauden lastensuojelussa, kirjoittaa valtuutettu. Mikko Kääriäinen

Sassa Suna

Viime viikkoina olemme saaneet lukea kirjoituksia ja paikoitellen jopa selittelyjä Varkauden lastensuojelun tilasta. Kantaa ovat ottaneet niin johtava viranhaltija kuin luottamushenkilötkin.

Jaamme yhteisen huolen asiasta, mutta tarkastelemme asiaa hieman eri näkökulmista. Katson asiaa vanhempana, pitkäaikaisena perhehoitajana, poliisina ja luottamushenkilönä. Uskon omaavani asiasta riittävästi tietoa kattavan kokonaiskuvan luomiseksi.

Olen kirjoittanut huolissani Warkauden Lehdessä edellisen valtuustokauden aikana lasten ja lastensuojelun tilasta. Pyytänyt asiasta selvityksiä perusturvalautakunnassa istuessani ja tuonut luottamushenkilönä esille tietooni tulleita huolia sekä ongelmia.

Olen pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan asioihin, mutta vastaus esille tulleisiin huoliin on toistuvasti ollut samankaltainen: virkamies työskentelee virkavastuulla.

Tällä lakiin kirjatulla, viranhaltijan vahvalla oikeudella, on selitetty lähes poikkeuksetta kaikki esille tulleet ongelmat ja viranhaltijan menettelyt lastensuojelun osalta. Koen, että hetkittäin se on ollut keino hiljentää kyselyt. Virkavastuu, josta myös olen kirjoittanut aiemmin Warkauden Lehdessä, on ollut matto sosiaalitoimen tuvan lattialla, jonka alla kasa on vain kasvanut.

Tämän maton alle kukaan ei ole halunnut kurkistaa. Valvonta on ontunut pahasti.

Työntekijä määrät ovat vaihdelleet suuresti ja lastensuojelun valtakunnallisilla haasteilla on selitetty runsaasti asioita. Kiistatonta on, että pätevistä ja ennen kaikkea työnsä osaavista sosiaalityöntekijöistä on pulaa, mutta se on vain osa totuutta Varkauden lastensuojelun tilanteessa.

Johtamistavat, vastuunkanto ja etenkin ammattiosaaminen ovat näyttäytyneet paikoitellen huolestuttavan heikkona. Näitä ei ikävä kyllä voida selittää kiireellä, vaihtuvilla sosiaalityöntekijöillä eikä edes asiakasmäärillä – jälleen kerran tiet johtavat mielivaltaiseen toimintakulttuuriin.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kaiken toiminnan perusta on lapsen suojeleminen ja lastensuojelulaki. Toiminta ei voi eikä saa perustua muihin syihin tai intresseihin, kuten nyt on todettu tapahtuneen.

Tiina Grönlund (ps.) kirjoitti (WL 18.9.) tuoneensa useissa yhteyksissä esille lastensuojeluasioita ja olleensa ideoimassa Kadotetut lapset -ryhmää. Kadotetut lapset -ryhmä on vahvasti huostaanotto kriittinen ja ryhmässä tuodaan runsaasti esille huostaanotettujen vanhempien mielipiteitä. Mielestäni tarkastelukulma asiaan on varsin subjektiivinen ja jättää taka-alalle tärkeimmän, lapsen.

Totta on, että toisinaan avohuollon tukitoimet ovat olleet riittämättömät ja syitä siihen on pohdittava. Ennalta ehkäisy on tärkeää ja siihen tulee jatkossakin panostaa, mutta se ei ole absoluuttinen autuus lasten ja lapsiperheiden ongelmia hoidettaessa.

Varkauden lastensuojelulla on viime vuosina ollut käytettävissä 9–10 perhetyöntekijää/vuosi. Toisaalta asiakasmäärät ovat laskeneet: 1/2019 lastensuojelun asiakasmäärä oli 222 henkillöä, 4/2021 asiakasmäärä oli 138 henkilöä.

Vaikka lastensuojelulain tavoitteena ovatkin avohuollon tukitoimien ja lievemmän toimenpiteen ensisijaisuus, eivät ne voi ohittaa lapsen edun turvaamista ja toteutumista. Jokaisella lapsella on oikeus olla lapsi ja saada turvallinen lapsuus turvallisten aikuisten kanssa. Tässä Varkauden lastensuojelulla on ollut vakavia haasteita viime vuosina ja se kuvastaa ikävästi sitä tosi asiaa, että lain noudattamisessa ja siihen liittyvässä valvonnassa on vakavia ongelmia.

Haasteista tai työtekijöiden vaihtuvuudesta huolimatta lakeja on noudatettava ja lastensuojelun toiminnan keskiössä on oltava se tärkein – lapsi.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu (kok.)

Kommentoi