Näkökulma Sanna Hietalahti-Husu: Haluamme Wäläkyssä, että kynnys meillä asiointiin on matala

Sanna Hietalahti-Husu

Uusyrityskeskus Wäläkyssä on tehty työtä yrittäjyysunelmien eteen jo reilut kaksikymmentä vuotta. Vuosiin mahtuu tuhansia asiakkaita ja yritysideoita, kymmeniätuhansia asiakaskohtaamisia ja tuhansia perustettuja yrityksiä.

Pari viime vuotta on eletty muutoksen aikaa. Lyhyeen ajanjaksoon on osunut henkilövaihdoksia, rekrytointiprosesseja, toiminta-alueen muutoksia, strategian päivittämistä, uusi brändi-ilme, korona, etätyöt ja muuttokin.

Onneksi on kuitenkin jotain pysyvää: mahtavat asiakkaamme, joita kohtaamme päivittäin omassa työssämme. Saamme olla rinnalla kulkijoina polulla, jolla yrittäjäksi aikova kulkee kohti omaa unelmaansa.

Asiakkaat asioivat Wäläkyssä hyvin monenlaisista lähtökohdista. Joku on kasvanut yrittäjäperheessä ja yrittäjyys on hänelle luontainen vaihtoehto. Toinen on tehnyt loistokeksinnön, jonka haluaa kaupallistaa. Kolmas tahtoo ostaa toimivan yrityksen ja neljäs on jäänyt juuri työttömäksi ja hakee nyt uutta väylää työllistymiseensä.

Haluamme, että kynnys meillä asiointiin on matala. Mitä aikaisemmin pääsemme mukaan liiketoiminnan suunnitteluun, sitä paremmin pystymme olemaan avuksi.

Usein asiakkaitamme yhdistää jonkinlainen taitekohta tai muutos elämässä: opinnoista valmistuminen, paikkakunnan vaihdos, muutokset työpaikalla, lasten muutto pois kotoa ja oman ajan lisääntyminen, lomautus, työttömyys tai vaikkapa eläkkeelle jäänti.

Ilahduttavaa on ollut huomata nuorten lisääntynyt kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan.

Yritysideaa on hauduteltu ehkä jo pitkään ja muutos sysää idean suunnittelun konkretian tasolle. Joskus tilanne on loistava: kaikki ovet ovat avoinna ja on mahdollisuus valita. Toisinaan vaihtoedot ovat vähissä.

Aina emme ole asiakkaidemme kanssa samaa mieltä yritysidean toimivuudesta. Noin puolet meillä asioivista henkilöistä ei lopulta perusta yritystä. Syinä ideasta luopumiseen ovat esimerkiksi riittämätön asiakaskunta, rahoituksen puute, kannattavuuden haasteet tai henkilökohtaisessa elämäntilanteessa tapahtuvat muutokset.

Asiakas tekee aina itse päätöksen yritystoiminnan aloittamisesta ja pyrimme antamaan realistisia eväitä tämän päätöksenteon tueksi. Joskus asiakas on jo päätöksensä tehnyt, kun hän tulee meille asiakkaaksi.

Ilahduttavaa on ollut huomata nuorten lisääntynyt kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan. Talousalueellamme on hienoja opiskelijoiden perustamia NY-yrityksiä, ja jo useampana kesänä olemme voineet nauttia kesäyrittäjien tarjoamista tuotteista ja palveluista. Myös alakouluihin suunnattua Pikkuyrittäjät-ohjelmaa on toteutettu useammassakin oppilaitoksessa.

Uskon, että tällaiset matalan kynnyksen mahdollisuudet kokeilla yritystoimintaa turvallisesti ja ohjatusti, lisäävät varmasti yrittäjyysintoa ja yritteliästä asennetta myös tulevaisuudessa.

Koen, että asiakkaamme arvostavat meiltä saamaansa apua ja työllämme on merkitystä ja vaikuttavuutta. Yritystoiminnan suunnittelu on monelle uusi ja ainutkertainen tilanne. Tietoa on runsaasti saatavilla mutta yrittäjäksi aikova kaipaa silti henkilökohtaista keskustelua ja omien ajatusten kirkastamista. Myös vaihtoehtoisia tapoja toimia yrittäjänä on tänä päivä tarjolla ja näitä moni haluaa keskusteluin selventää. Puolueeton ja asiantunteva neuvonta koetaan tärkeäksi.

Kirjoittaja on Uusyrityskeskus Wäläkyn toimitusjohtaja.

Kommentoi