Näkökulma Kaisa Hartikainen-Herranen: Valtuustokauden alkuverryttely: Saatu mandaatti on hyvä nähdä poliittisena velvollisuutena kantaa oma kortensa kekoon kaikille yhteisten asioiden hoidossa

Kaisa Hartikainen-Herranen Tuntematon

Kaisa Hartikainen-Herranen

Uusi kaupunginvaltuusto on valittu tekemään työtä kuntalaisten arjen sujumisen eteen. Valtuuston kirkkaimpana tavoitteena tulee olla varkautelaisten tasapainoinen ja turvallinen arki. Se tavallinen arki.

Meidän luottamushenkilöiden on kyettävä kehittämään omaa kuntapoliittista työskentelyämme, lisäämään avoimuutta kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien kesken sekä edistämään kuntalaisten mahdollisuuksia osallisuuteen yhteisten asioiden valmistelussa, käsittelyssä ja päätöksenteossa.

Valtuutettujen on teoillaan ansaittava kuntalaisten luottamus siihen, että varkautelaisten ääntä kuullaan kuntapoliittisen työn arjessa.

Me tarvitsemme myös yhteistyökykyä, jonka merkitys korostuu tulevaisuuden haasteiden edessä. Toivon jokaisen luottamustehtävää hoitavan henkilön sisäistäneen oman roolinsa varkautelaisena päättäjänä sekä suhtautuvan tehtäviinsä vastuullisuudella ja sitoutuneisuudella.

Saatu mandaatti on hyvä nähdä poliittisena velvollisuutena kantaa oma kortensa kekoon kaikille yhteisten asioiden hoidossa.

Kiitän valtuutettu Saastamoista (sd.) yhteistyöstä ja keskusteluista, jonka seurauksena löytyi ratkaisu viedä hänen tekemäänsä valtuustoaloitetta eteenpäin hallinnollisesti kevyemmin ja nopeammin. Asia etenee seuraavaan kaupunginhallitukseen ja jäämme odottamaan päätöksiä muun muassa lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamisesta.

Tarvitsemme edelleenkin raikasta ja rapsakkaa poliittista keskustelua sekä debattia.

Myös kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto on aloittanut toimintansa ja viimeksi eilen kävimme kriittisen keskustelun sosiaali- ja perhepalveluiden tilanteesta.

Asiat edistyvät.

Demokratian mahdollistama sanan- ja mielipiteen vapaus suo jokaiselle mahdollisuuden tuoda omat ajatukset ja ideat esille. Tarvitsemme edelleenkin raikasta ja rapsakkaa poliittista keskustelua sekä debattia. Kaikessa ei tarvitse olla yksimielisiä.

En kuitenkaan toivo kenenkään langettavan perusteetonta varjoa lautakuntien, eri toimielinten ja valtuustotyöskentelyn ylle. Kompromissi on hyvin usein keskimäärin paras ratkaisu, joka muodostuu, kun eri näkemykset ja resurssit saadaan sulautettua yhteen.

Haluan uskoa, että valtuustokauden ensimmäisten kokousten hiljainen alku kertoo vain alkaneen nelivuotismaratonimme verryttelykierroksesta.

Toivottavasti meneillä olevat strategiatyö, talousarvion laadinta ja tulevat aluevaalit tuovat avoimeen keskusteluun niin eri poliittisten ryhmien kuin yksittäisten valtuutettujen omat vaihtoehdot.

Jokaisen valtuutetun on tehtävä töitä sen eteen, että varmistamme asemamme tulevissa hyvinvointialueissa ja etenkin niiden valmisteluvaiheessa. Tulevat vaalit ovat Varkauden kannalta äärimmäisen merkittävät.

Haastan myös kaikki varkautelaiset seuraamaan asiasta käytäviä keskusteluja ja äänestämään tammikuussa kotikaupunkimme edunvalvonnan puolesta. Koko kaupungin on yhdessä tehden pidettävä huolta siitä, ettei Varkaus jää kalkkiviivoille, kun soten iso pyörä alkaa pyöriä.

Kirjoittaja on Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok.).

Kommentoi