Pääkirjoitus 9.9.2021: Ei kai nuorten mielenterveyspalvelujen tilaa pohtineen työryhmän asettaminen ollut vain vaalikevään tempaus?

Varkauden kaupunginhallitus asetti viime helmikuussa, siis yli puoli vuotta sitten, työryhmän, jonka oli määrä selvittää pikaisella aikataululla lasten ja nuorten mielenterveyden tukipalvelujen tila, työnjako ja resurssit sekä myöhemmin myös lasten ja perheiden palvelujen ongelmakohdat, pullonkaulat ja suurimmat väliinputoamisen mahdollisuudet.

Työryhmän perustamista edelsi muun muassa Warkauden Lehdessä kansalaiskeskustelu, jossa vanhemmat kertoivat epätoivoissaan, miten vaikeaa lapselle ja nuorelle on saada apua ja miten surkeaan jamaan asiat voivat mennä, kun hätään ei saa ammattitukea. Varkauden kouluterveydenhoito oli ruuhkautunut pahasti, kun lasten ja nuorten erilaisten tarkkaavaisongelmien sekä lievien mielenterveyden häiriöiden hoito siirtyi Nikulasta perusterveydenhoitoon. Tilanne oli, että pääsyä koululääkärin puheille saattoi joutua odottamaan kuukausia.

Toivottavasti tilanne ei enää ole tämä tai ala taas sellaiseksi syksyn mittaan tulla. Työryhmästä ei asiassa ilmeisestikään ole apua ollut. Ainakaan työryhmä ei ole antanut raporttia työnsä hedelmistä. Ilkeämielinen voisi ajatella, että pikaiset toimet lasten ja nuorten tilanteen parantamiseksi olivat vain vaalikevään näyttävä tempaus, joka hautautui vaali- ja muiden kiireiden alle. Joka tapauksessa olisi suotavaa, että tämänkaltaisille nopean toiminnan joukkojen työlle asetettaisiin aikaraja, jonka sisällä pitäisi saada jonkinlaista raportoitavaa aikaa.

Toivottavasti tilannetta on joka tapauksessa saatu korjattua sosiaali- ja terveystoimen sisällä, eikä asioiden anneta enää päätyä yhtä kestämättömään tilanteeseen. Kesäkuukausina verkossa oli kysely Varkauden ja Joroisten perhepalveluista, ja ehkä senkin tuloksia on tarkoitus hyödyntää asian työstämisessä jatkossa.

Nopean toiminnan joukkojen työlle pitäisi asettaa aikaraja.

Kommentoi