Mielipide: Tarvitsemme virkistysalueita myös Taipaleessa – Lähiluonnolla on erittäin tärkeä merkitys ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen

Taipaleen alueen kaavoitus keskusteluttaa kaupunkilaisia. Päivi Konttinen

Mirja ja Rennie Methuen Pia ja Timo Jäntti Rauni ja Erkki Jeskanen Susanna Nissinen ja Lauri Pasanen Arja Hyvärinen

Kuten Warkauden Lehden artikkelissa kirjoitetaan (8.8.), Taipaleen kaavoitus herättää keskustelua alueen asukkaissa. Myös valtiopäiväneuvos Kari Rajamäki otti kantaa samaan aikaan alkaneeseen Puurtilan Pohjoisrannan alueen kaavoitussuunnitelmaan (WL 7.8.) ja toi hyvin esille muun muassa päätöksenteon avoimuuden tarpeen.

Vahvistetun virkistysalueen tuhoaminen on suuri päätös, jolle tulisi olla ”erityiset ja erityisen painavat syyt”, kuten Rajamäki toteaa.

Saamiemme tietojen mukaan Taipaleenraitin ja Rantatien väliin kaavoitetulle pienelle, noin 1,5 hehtaarin virkistysalueelle ollaan suunnittelemassa noin kolmea rantatonttia. Varkauden kaupungilla on suunnittelijoiden mukaan pula rantatonteista.

Kaupungin tonttitarjontaa katsottaessa tontteja on kuitenkin myytävänä kymmeniä ja vesistöt ovat lähes joka puolella lähellä ja saavutettavissa. Myös Taipaleen alueella on vielä useita rakentamattomia tontteja, jotka ovat hyvin lähellä rantaa.

Alue on kaunista ja arvokasta mäntymetsikköä, jonka puusto on kymmeniä, osa jopa yli sata vuotta vanhaa.

Kaunis puusto ja ranta-alue muodostavat viihtyisän jatkumon Verkkotieltä uimarannalle ja edelleen Taipaleen kanava-alueelle, ja se onkin ollut vuosien ajan alueen asukkaiden ja muiden alueella liikkuvien aktiivisessa yhteisessä käytössä suosittuna rantalenkkipolkuna ja virkistysalueena.

Mielellämme viemme vieraammekin alueelle virkistäytymään. Mikäli suunnitellulle alueelle rakennetaan, suuri osa vanhasta puustosta ja viheralueesta tuhotaan näiden muutaman tontin vuoksi.

On huomioitava, että muutoinkin Taipaleen rannat, mukaan lukien entinen leirintäalue, ovat jo lähes täysin kaavoitettu ja vanhat rantapolut on suljettu laajentamalla olemassa olevia tontteja rantaan. Lähiluonnolla on erittäin tärkeä merkitys ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen, erityisesti stressin lievitykseen, jota mm. Tytti Pasanen on tutkinut (väitöskirja 2020, Tampereen yliopisto). Kaupunkien alueella tarvitaan sekä pieniä virkistysalueita että suurempia puistokokonaisuuksia.

Tämän kesän helteet ovat osoittaneet ilmastomuutoksen vääjäämättömät seuraukset konkreettisesti. Helteisinä kesäpäivinä etsimme mieluiten puiden tuomaa varjoa ja viilennystä. Tällä alueella on vielä puita, jotka varjostavat helteen tullen, ja metsää, jossa jokainen voi vapaasti ulkoilla.

Toivomme, ettei aluetta tuhota, sillä näiden pienten ”keuhkojen” arvo vain korostuu vuosien mittaan. Ekologiset ja yhteisön hyvinvointia edistävät näkökohdat on huomioitava päätöksenteossa, eivätkä ne saa jäädä taloudellisten tuotto-odotusten jalkoihin.

Toivomme, että Varkaus toimii kauaskatseisesti ja kehittää muuten kaupunkia vetovoimaiseksi. Siihen kuuluu myös yhteisten viheralueiden vaaliminen luonnon ja meidän kaikkien yhteiseksi parhaaksemme.

Taipaleen lähialueen asukkaina vetoamme päättäjiin, että tämä arvokas yhteinen alueemme jätetään virkistysalueeksi – tehtävään, johon se on alun pitäen suunniteltu ja määrätty.

Kommentoi