Näkökulma Esa Tuovinen: Hyvinvoiva Varkaus osa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta

Esa Tuovinen

Varkaudessa selvittiin alkukesän kuntavaaleista osa voittajina ja osa häviäjinä. Vaalin jälkeen käydyistä paikkaneuvotteluistakin selvittiin loppujen lopuksi kohtalaisen yksituumaisesti. Kiitos siitä kaikille neuvottelukumppaneille. Tästä oli osoituksena vain reilun tunnin mittainen valtuuston avauskokous.

Kaupungin eri toimielimet pääsevät tulevan kauden kehitystyöhön ja strategian päivittämiseen varkautelaisten eteen. Jokaisella on varmaan erilaisia haluja, mutta uudenlainen yhteinen pesä on tässä rakennettava.

Eduskunta päätti monien vuosien työn jälkeen hyvinvointimaakunnista. Kyseiseen palvelualueeseen siirtyy toistaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Edelleen jää rinnalle maakunnan, maakuntaliiton alueellisen kehityksen ja aluehallinnon organisaatiot.

Kokoomus on varmasti eniten kritisoinut juuri tuota päällekkäisiä organisaatiota ja sitä myötä kulujen kasvua. Tämän kuitenkin maksaa maakunnan asukkaat verojensa myötä. Suurimman osan siitä vastuusta kantaa työssä käyvä keskituloinen tai sen yli ansaitseva asukas. Emme ole ihastuneet maakuntaverosta.

Uuden hyvinvointimaakunnan kehittämisessä on myös varkautelaisten oltava mukana. Se on varkautelaisten ja myös kaikkien puolueiden etu. Kuinka hyvin palvelut tulevat kohdistumaan varkautelaisille? Siinä päätöksenteossa on oltava mukana valvomassa tämän alueen etua.

Maakunnan asukkaiden menoista sosiaali- ja terveydenhuollon vakioidut menot ovat Pohjois-Savossa melko tarkkaan 4000 euro per asukas. Vuoden 2019 Pohjois-Savon kuntien sote-menot olivat 975 miljoonaa euroa. Tänä vuonna menot tulevat nousemaan yli miljardin euron.

Mainittakoon, että Varkauden vastaavat menot ovat luokkaa 90 miljoonaa. Ne ovat keskimäärin vuositasolla 4 250 euroa per asukas.

Investoinnit sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat olleet järkyttävät koko maan varustelukilpailussa. Pohjois-Savon alueella on terveydenhuollon rakennuksiin investoitu viimeisten vuosien aikana ja lähivuosina yli 400 miljoonaa euroa. Varkauden Aalto hyvinvointikeskus (sairaala) maksoi yli 40 miljoonaa euroa.

Varkaudelle on erittäin tärkeää saada sairaalan käyttö sellaiselle tasolle, että hyvinvointimaakunta vuokraa sitä mahdollisimman laajan käyttötarpeen mukaan ja meillä tulee säilymään lähipalvelut korkealla tasolla.

Sairaalan toiminnot ovat vastattava mahdollisimman laajalti järjestämissuunnitelmaa.

Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden on oltava vaikuttamassa nimenomaan tässä työssä. On oltava yksituumaisuus mitä haetaan palvelualueelta. Aktiiviset henkilöt astukaa ehdolle maakuntavaaleissa.

Henkilöstö on merkittävässä roolissa, jotta palveluita voidaan tuottaa hyvinvointialueen tarpeeseen järkevästi ja palveluvaatimusten mukaan. Henkilökunnan riittävyys ja osaamistaso, sekä palkkojen harmonisointi on huomioitava koko Pohjois-Savon alueella. Varkautelaisilla on mahdollisuus näyttää esimerkkiä ja osaamista.

Kaupungin tehtäväksi jää edelleen kasvun ja oppimisen kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen ja tekninen toimi. Joten tarkan ”markan” investoinnit ja eläminen jatkuu Varkaudessa. Hyvinvoivaan Varkauteen on mahdollisuus saada uusia asukkaita ja työvoimaa. Teollisuudella ja palveluillahan menee nyt hyvin ja osaavan työvoiman tarve on hyvällä tasolla.

Jäi sanomatta. Maakunnan palveluihin kuuluvat myös pelastustoimen ja ensihoidon palvelut. Vaikka nämä ovat murto-osa sote-menoista, niin meillä on uuden pelastusaseman kaavamuutos menossa.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu (kok.).

Kommentoi