Näkökulma Risto Husu Uusi valtuustokausi käyntiin: Operatiivisiin asioihin puuttuminen ja sivustajohtaminen ei kuulu kaupunginvaltuutetun tehtäviin

Uusi kaupunginvaltuusto nuiji luottamuspaikat kasaan nopeasti ja ilman julkisia soraääniä. Tehdyistä ratkaisuista ja koalitioista käytiin toki heti vaalien jälkeen varsin reipasta keskustelua niin julkisesti kuin kuntapolitiikan sisäpiireissäkin.

Itse olin neuvottelujen kuumimpaan aikaan jo kuukausia aiemmin ja ennen vaalien siirtoa varatulla Ylläksen mökillä, ja seurasin neuvotteluja tällä kertaa lähinnä kiinnostuneena sivustakatsojana. Oltiinpa tehdyistä ratkaisuista mitä mieltä tahansa, näillä mennään ja suunnataan katse tulevaisuuteen.

Luottamuspaikkojen jaossa ollaan pienellä paikkakunnalla ja rajallisella porukalla aina isojen kysymysten äärellä. Tätä taustaa vasten olisi hyvä, jos valtaa pystyttäisiin jakamaan puoluenäkökulmaa laajemmin.

Varsinkin puheenjohtajuudet ovat keskeisiä paikkoja asioiden valmistelun ja kokousten kulun sekä yhteistyön hengen kannalta. Myöskin kaupunginhallituksella on aivan keskeinen rooli päätöksenteossa. Täysin uusien ja kokemattomien luottamushenkilöiden nostaminen em. paikoille tuo omat haasteensa, eikä tästä ole Varkaudessakaan pelkästään hyviä kokemuksia.

Hyvä kombinaatio on varmasti sopiva määrä kokemusta ja uusia tuoreita kasvoja. Ja niin uusien kuin kokeneempienkin luottamushenkilöiden on syytä olla aktiivisia ja perehtyä asioihin.

Kuten Warkauden Lehti pääkirjoituksessaan totesi, moni jää anonyymiksi napinpainajaksi. Millä aktiivisuutta sitten mitataan, on jo toinen juttu. Puheenvuorojen määrällä, niiden pituudella, aloitteilla?

Moni saattaa puhua paljonkin sanomatta mitään. Paljon keskusteluja ja asioiden valmistelua tehdään toki aivan muualla kuin julkisissa valtuuston kokouksissa. Olennaista on asiallinen ja luottamuksellinen vuoropuhelu luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä.

Operatiivisiin asioihin puuttuminen ja sivustajohtaminen ei tuohon kanssakäymiseen kuulu. Molemmilla tahoilla olkoon oma roolinsa, vaikka rajanveto saattaa välillä olla hankalaa. Varkaudessakin joskus pinnalle putkahtava ajattelu siitä, että viranhaltijalla on aina "ketunhäntä kainalossa" ja poliitikon tehtävä on tämä osoittaa, on hyvin outo.

Itse uskon siihen, että jokainen tekee parhaansa, ja luotan viranhaltijoiden osaamiseen ellei ole erityistä ja perusteltua syytä ajatella toisin.

Uusi valtuusto lähtee tänä syksynä hahmottamaan tulevaisuutta ja päivittämään kaupungin strategiaa. Hieno sana jota paljon käytetään,mutta ei aina ehkä ymmärretä. Ei siinä ole kysymys sen kummemmasta kuin keinoista ja tekemisistä niin että pärjätään ja menestytään. Niiden löytäminen on jo haasteellisempaa.

Toivottavasti nyt lähdetään liikkeelle realistisesta nykytilasta ja tavoitteista eikä utopistisista pilvilinnoista.

Kauppalehden nuori ja innokas taloustoimittaja oli kysynyt aikoinaan edesmenneeltä Ponssen patruunalta Einari Vidgreniltä "kun sä oot niin taitavasti rakentanut ton firmas niin mikä se on ollut toi Ponssen strategia"? Tähän Einari: "Jaa, niin se ratekia...se on vähän niin kun ennen tanssiloessa...kun humppa alako niin katottiin vuan se isoryntäsin tyttö ja sitten vuan suoraan sitä kohen".

Lähdetään tästä.

Kirjoittaja on kuntapolitiikan konkari (kok.).