Mielipide Ilpo Henttinen | Luottamustoimielimiä valittaessa on jäänyt liian vähälle huomiolle niiden erilainen asiantuntemusvaatimus ja oikeudellinen viranomaisasema

Eri luottamustoimielimiä valittaessa on jäänyt liian vähälle huomiolle niiden erilainen asiantuntemusvaatimus ja oikeudellinen viranomaisasema. Yleisesti kuntahallinnossa päätökset tehdään poliittisen eli niin sanotusti. tarkoituksenmukaisuusperiaatteen mukaisesti.

Näin ei ole kuitenkaan teknisen lautakunnan lupajaoston osalta. Jaosto päättää ratkaisut vain ja ainoastaan laillisuusperustein.

Päätökset koskevat merkittäviä taloudellisia ja kaupunkikuvallisia arvoja sekä myös oikeudellisten pakkotoimien määräämistä kiinteistöjen omistajille.

Aiemmin asiat Varkaudessa ratkaisi rakennuslautakunta, johon kuului pääsääntöisesti lakimiespuheenjohtaja sekä rakennusalaan kouluttautuneet ja hyvin perehtyneet jäsenet. Lupajaoston oikeudellinen luonne näkyy siinä, että se tutkii ja tekee itsenäisesti sekä puolueettomasti kaikki toimialansa ratkaisut.

Niin sanottua otto- tai siirto-oikeutta päätöksiin ei lautakunnalla eikä kaupunginhallituksella ole. Muutoksenhaku tapahtuu valituksin hallintotuomioistuimeen. Käsittelyprosessi kestää normaalisti jopa yli vuoden.

Kaupunginhallituksella on yleishallintoviranomaisena valitusoikeus jaoston päätöksiin. Jaoston jäsenistä yhden on oltava teknisen lautakunnan jäsen tai varajäsen, muut jäsenet tulee valita ulkopuolelta.

Tämä siksi, että näin turvataan puolueettomuus myös kaupungin omien lupa-asioiden ratkaisuissa. Yleiset sukupuolijakoon liittyvät säädökset koskevat myös jaoston kokoonpanoa.

Kuten edellä olevasta käy ilmi, tulisi juuri nyt tarkoin harkita ketkä jaoston jäseniksi valitaan ja omaa harkintaansakin käyttäen, ottavat merkittävän henkilökohtaisen vastuun, tuomioistuimen kaltaista, virkavaltaa kaupungissamme käyttävään toimielimeen.

Viime toimikauden kaltainen koostumuksen tilanne ei enää saa toteutua.

HTM, RA, rakennustarkasta/ -lakimies (eläkkeellä)