Näkökulma Jouko Laitinen: Warkauden ihme: Varkauden vienti ja nettomuuton plussat olivat Pohjois-Savon parhaat

Jouko Laitinen

Aluksi muutamia faktoja ”Warkauden ihmeestä”, jota emme itse aina huomaa.

Varkauteen on tehty yli 400 miljoonan euron investoinnit viimeisen viiden vuoden aikana. Vientimme kasvoi lähes 12 prosenttia ja yritysten liikevaihto lähes 5 prosenttia vuonna 2020, vaikka korona jarrutti tätä kehitystä.

Varkauden seudun vienti nousi jo 0,748 miljardiin euroon ja se on Pohjois-Savon seuduista suurin. Kuopiosta vienti oli 0,668 miljardia euroa ja Ylä-Savosta 0,515 miljardia euroa.

Varkauden seudun yritysten liikevaihto oli vuonna 2020 jo 2,224 miljardia euroa.

Pohjois-Savon energiaklusteri sai keväällä European Cluster Collaboration Platform statuksen, jonka käynnistymisen moottorina ovat olleet yritykset. Klusteriyhteistyön tavoitteena on tukea pk-yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Energiaklusteri on erinomainen osoitus alueen yritysten halusta kehittää liiketoimintaa, kansainvälistyä sekä niiden kyvykkyydestä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. Klusteri voi toimia katalyyttinä myös muille toimialoille sekä olla yhdistävänä toimintamallina koko Keski-Savolle.

Varkaus on satsannut yritysten toimintaedellytyksiin, joka on tuonut tuloksia, mutta näkyy myös kaupungin suurena konsernivelkana.

Näillä investoinneilla on kuitenkin kyetty säilyttämään lukukuisia työpaikkoja sekä yrityksiä kaupungissa. Näissä Varkauden kaupungin yhtiöiden omistamissa kiinteistöissä on noin 1 400 työpaikkaa.

Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kuntienvälinen nettomuuttovoitto oli Varkaudessa plussalla 23 henkilöä, joka oli eniten Pohjois-Savon kunnissa. Samalla aikajaksolla Kuopio oli 3 henkilöä miinuksella, Iisalmen miinus oli 2 ja Siilinjärven plussa 19.

Joroisissa vastaavasti alkuvuonna 2021 kokonaisasukasluku lisääntyi 10 henkilöllä.

Varmaan on ollut osittain koronan ansiosta, että ihmiset ovat kiinnostuneet muuttamaan Suomessa pienempiin kaupunkeihin ja maalle, jossa eläminen on ollut helpompaa ja edullisempaa kuin kasvukeskuksissa.

Muutto metropoleista on ollut hiljainen trendi maailmalla jo muutaman vuoden ajan ja nyt on ollut selkeämmin näkyvissä, että suurkaupungit menettävät väestöään. Tämä trendi on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle, kuten se, että Helsinki kärsi viime vuonna yli 2 000 tuhannen väestötappion. Tämä on suuntaus, johon koko Varkauden seudun tulee yhdessä tarttua ja välittömästi ryhtyä miettimään, miten asuminen, työpaikat ja palvelut tarjotaan potentiaalisille alueelle muuttajille.

Seudun, kaupungin, yritysten ja kuntalaisten tulisi yhdessä tuoda esille Varkauden positiivista kasvua ja kehitystä, koska nyt meillä on siitä näyttöjä. Tarve osaajista on todellinen.

Haastan tulevat luottamushenkilöt mukaan tähän tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden parantamiseen yhdessä yritysten, yrittäjien, kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden kanssa. Uudessa kaupunkistrategiassa on katsottava tulevaisuuteen ja pyrittävä vaikuttamaan siihen aktiivisella ja osallistavalla tavalla, jotta pystymme muuttamaan meille annettuja väestö- ja muita ennusteita.

Aktiivisesti toimimalla voimme itse vaikuttaa tulevaisuuteen.

Kesällä on hyvä levätä ja ladata akkuja, koska syksyllä on paljon tehtävää talouden, soten ja osaajien saatavuuden parissa, että kykenemme turvaamaan Varkauden elinvoimaisuuden.

Liikkuessamme Suomessa ja maailmalla muistakaamme kertoa ylpeänä ainutlaatuisesta kotiseudustamme ja esitelkäämme kaupunkiamme vieraille, koska meillä on todella paljon näytettävää ja kerrottavaa.

Nostetaan Varkaus sille kuuluvalle tasolle, älkäämme olko turhan vaatimattomia.

Hyvää ja voimaannuttavaa kesää kaikille.

Kirjoittaja on Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja.

Kommentoi