Mielipide Timo Wallius: Matkailua ei synny itsestään

Timo Wallius

Varkauden koulutuksen on vastattava yritysten tarpeita siten että työllistymispolku takaa riittävän toimeentulon. Alueella on muun muassa huippuosaamista vaativan valmistavan teollisuuden keskittymän (konepaja/paperi/puu).

Huomioitava vetovoimatekijänä alueen edulliset asumiskustannukset sekä luonnon läheisyys.

Kukapa ei haluaisi nauttia hyvästä toimeentulosta, edullisesta asumisesta ja luonnon läheisyydestä sekä loistavien urheilu- ja liikuntapaikkojen mahdollisuuksista?

Valtakunnan tasolla tärkeää on että yritysverot pysyvät kohtuullisella verrattuna kilpailijoihin – huomattava, että Varkauden vientiyritykset toimivat globaaleilla markkinoilla.

Myös logistiikkakustannusten oltava kohtuutasolla varmistaaksemme Varkauden sijainnin aiheuttamat lisäkustannukset.

Valtakunnan tasolla on tärkeää infrastruktuurien kunnossapito ja parantaminen, muun muassa tiet ja satamat. Kaupunkitasolla huolehdimme, että Varkauden koulutuspalvelut vastaavat yritystemme tarpeita hyvässä yhteistyössä osapuolten kesken.

Tulevaisuudessa puhdas luonto ja siihen liittyvät palvelut tulevat olemaan merkittävä osa alueemme tulon muodostusta. Katsotaanpa tätä esimerkiksi alueelle tulevan matkailijan näkökulmasta.

Ulkopuolinen matkailija tulee alueelle niin ei hän ajattele mitä Pieksämäellä tai Varkaudessa tapahtuu, vaan mitä alueella tapahtuu – Joroisten, musiikkipäivät, Vekara-Varkaus, Kuopion viinijuhlat, Järvisydän ja niin elleen mutta markkinointi on visitvarkaus, visitpieksämäki, eli palveluiden käyttäjän näkökulmasta vaan kunta/kaupunkinäkökulmasta.

Matkailun kasvu ei synny itsestään, vaan tarvitaan panostuksia ja yhteistyötä. Erityisesti kansainväliseen markkinointiin tarvitaan voimavarojen yhdistämistä. Saimaa-sopimus tästä hyvä esimerkki.

Me tarvitsemme esimerkiksi maakuntarajat joustavasti ylittävää hankerahoitusta. Asia liittyy parhaillaan meneillään olevaan EU:n rakennerahastorahoituksen uuden kauden valmisteluun.

Avoimuus kaikessa päätöksenteon vaiheissa on hyvin tärkeää. Valtuusto kaikkine lautakuntineen päättää ja käyttää meidän yhteisiä varojamme – minkäänlaiselle kähmimiselle ei ole tilaa.

kuntavaaliehdokas (sd.)

Kommentoi