Mielipide Jorma Tuukkanen: Kunta mökkiläisen lompsalle: hiljaiset maksajat eli mökkiläiset maksavat vapaa-ajan asunnoista runsaan veropotin

Kirjoittaja toivoo, että kaksoiskuntalaisuudesta ja sen vaikutuksista keskusteltaisiin. Mari Waali

Jorma Tuukkanen

Suomessa on yli 500 000 mökkiläistä, suurempia mökkikuntia on Savossa muun muassa Kuopio, Mikkeli, Savonlinna, Mäntyharju, eivätkä muutkaan Savon kunnat ole merkityksettömiä.

Nyt suunnitellaan kaksoiskuntalaisuutta ja kaksoisverotusta vakavasti. Keskustelun on avannut keväällä ilmestynyt Jyväskylän yliopiston selvitys. Selvityksen mukaan Pohjois-Savon mökkiläisten veroeuroja kertyi noin 6,3–13,5 miljoonaa euroa ja Etelä-Savoon 30–66 miljoonaa euroa.

Kaksoiskuntalaisuus tarkoittaa, että voisi maksaa osan veroista mökkikuntaan, jolloin saisi myös äänioikeuden, tämä oli selvityksen sanoma. Ministeri Saarikko sanoi (Savon Sanomat 31.5.), että verotulot voisivat jakautua kahdelle paikkakunnalle mutta hän vetää rajan siihen, että äänioikeutta ei voisi olla kahdessa kunnassa.

Siis lompsalla saa käydään kysymättä, ilman äänioikeutta.

Kunnat määrittävät vapaa-ajan asukkaille korkeimman veroprosentin kuin vakioasukkaille. Tällä hetkellä ”hiljaiset maksajat” eli mökkiläiset maksavat vapaa-ajan asunnoista runsaan veropotin, jopa yli puolet koko kunnan veropotista muun muassa Puumalassa ja Kuhmoisissa.

Ulkomaakuntalaiset maksoivat viime vuonna Etelä-Savossa kiinteistöveroja 4,6 miloonaa euroa. Aluekeskus uudistuksen johdosta kiinteisverojen painoarvo kasvaa, jolloin osuus kiinteistöveroista koko maassa nousee nykyisestä 8 prosentista 17 prosenttiin.

Edellisten lisäksi koko maassa kiinteistöverotus päivitetään 2023, jolloin kiinteistön arvoksi määritellään nykyarvo, jonka ennustetaan (HS 31.5.) kaksinkertaistavan nykytasosta.

Lisäksi on muitakin maksuja, joita kohdistetaan vapaa -ajan asukkaille ilman suorituksia esimerkiksi jätemaksut.

Kunnan päättäjät tekevät päätöksensä ilman kiinnostunut vapaa-ajan asukkaiden mielipiteestä. Heiltä ei kysytä, eikä heitä kuunnella. Heillähän ei ole äänioikeutta omiin asioihinsa, joku vain käy lomsalla kysymättä. ”Hiljaiset maksajat ”mökkiläiset saavat laskun ja eräpäivän.

On kohtuullista nostaa keskustelun alle edellä mainitut suuret uudistukset, kaksoiskuntalaisuus ja kiinteistöverotuksen uudistus 2023. On myös toivottava, että kunnanvaltuutetuilla on asiantuntemusta asioissa.

Piittaamattomuus näkyy, kun kuunnellaan valtuustoehdokkaiden kannanottoja. Kukaan ei ole kiinnostunut vapaa-ajanasukkaista, ei ainakaan Varkaudessa, Leppävirralla ja Joroisissa. Yksikään päättäjä ehdokas ei ole nostanut esille kantaansa kaksoiskuntalaisuuteen eikä kiinteistöverotuksen päivitykseen 2023.

Nämä tulevat ilmeisesti tulevalla valtuuskaudella esille. Ehdotan valtuustoon pyrkiville kiinnostuksen kohteeksi myös vapaa-ajan asukkaiden asemaa, verotusta ja äänioikeutta. Äänetöntä maksajaa ei voi enää tulevaisuudessa lypsää ilman vaikutusvaltaa, eikä ilman äänioikeutta. Mökkiläisen lomsalla ei käydä tulevaisuudessa ilman että siitä sovitaan valtakunnan ja kuntatasolla yhdessä.

Etelä-Savon

valtuuskunnan jäsen,

Joroinen Tahkosaari

Kommentoi