Mielipide Heidi Hartikainen: Kaikkea ei ole helppoa ratkaista

Heidi Hartikainen

Näin vaalien alla ehdokkailta penätään vastauksia monenlaisiin Varkautta ja varkautelaisia koskeviin asioihin. Osa paikallisesti päätettävistä yhteisistä asioistamme ovat melko yksinkertaisia ja ratkeavat Jorma Saastamoisen (WL 22.5.) peräänkuuluttamalla suoraviivaisella toiminnalla.

Jo entuudestaan aktiivisten ja toimintakykyisten kuntalaisten hyvinvointia voi tukea esimerkiksi myöntämällä järjestöavustuksia, tarjoamalla edullisia tai kokonaan maksuttomia tiloja helposti kuntalaisten omaehtoiseen käyttöön tai ottamalla kunnan eri toimialoilla käyttöön muita Varkauden palkitun Kansalaistoiminnan ohjelman osallisuuskanavia. Sitran esittelemässä kompleksisuuskuutiossa tällaisia lineaarisella ja rationaalisella toiminnalla ratkeavia ongelmia kutsutaan kesyiksi ongelmiksi.

Haasteellista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja poliittisessa keskustelussa on se, että kaikki asiat eivät ole helposti ratkaistavissa. Kesyjä ongelmia kinkkisempiä ovat niin sanotut sotkuiset ongelmat, joiden taklaamiseen tarvitaan systeemisiä toimintatapoja.

Kaikista ilkeimpiä ovat pirulliset ongelmat, joihin ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Pirullisia ongelmia ovat muun muassa erilaiset eriarvoistumiseen, väestörakenteen muutokseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat sekä niiden kytkökset talouteen.

Vaikka tällaisten kompleksisten ongelmien olemassaolo tiedostettaisiinkin, niistä käydään harvemmin keskustelua kuntavaalien alla, jolloin kuntavaaliehdokkailla on ollut tapana luvata äänestäjille yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista.

Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että tulevat kuntapäättäjät pystyvät tunnistamaan vastaantulevien ongelmien laadullisen erilaisuuden ja varmistamaan, että niiden ratkaisemiseen on riittävästi työkaluja. Jos pirullisia ongelmia yritetään selvittää kesyille ongelmille tarkoitetuilla työkaluilla, syntyy vain lisää ongelmia.

Siksi toivon, että tulevaisuuden Varkautta rakennettaan sellaisten päättäjien johdolla, jotka pystyvät kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan, tunnistavat ongelmien monimuotoisuutta, hyödyntävät saatavilla olevaa tietoa ja tekevät vahvaa, kaikkia arvostavaa yhteistyötä.

kuntavaaliehdokas (kd.)

Kommentoi