Pääkirjoitus 13.5.2021: Toivottavasti Joroisten koulut onnistuvat tavoitteissaan ja Green Studies -malli leviää muuallekin Keski-Savoon

Joroisten kunta aikoo ottaa ison harppauksen, jonka jälkeen joroislaisia opinahjoja voi kutsua jopa ilmastokouluiksi. Kunnassa haetaan parhaillaan ilmastokoordinaattoria, jonka tehtävänä on alkaa rakentaa Green Studies -mallia perusopetukseen ja lukioon. Kunnianhimoisena tavoitteena on, että Joroisista lähtisi liikkeelle ohjelma, joka leviäisi ympäri maata. Green Studies -merkin saisi tietyillä kriteereillä käyttöönsä.

Joroisissa ollaan liikkeellä hienolla asialla. Kestävä kehitys, kierrätys ja ympäristöasiat ovat hyvin tärkeitä ja ne sopivat lasten ja nuorten opiskeluun mainiosti. Oli käytännössä mikä oppiaine tahansa, siihen on mahdollista kytkeä ympäristötietoisuutta. Näin on jo tehty Joroisissa mutta tarkoituksena on siirtyä erilaisista projekteista pysyvämpiin käytäntöihin.

Lapsia ja nuoria kiinnostavat ympäristöasiat ja kestävä kehitys. Itse asiassa monet opettajat ovat saaneet huomata, että oppilaat joskus ohittavat tiedoissaan opettajat. Hyvin monille nuorille kierrätys, jätteiden lajittelu ja turhasta kulutuksesta pidättäytyminen ovat luonteva tapa toimia.

Vaikka Joroisissa on tavoitteena luoda jopa hiilineutraali oppimisympäristö, kaikkein tärkein tavoite on vahvistaa lasten ja nuorten ymmärrystä ympäristöasioista ja saada heidät tekemään tiedon pohjalta aitoja valintoja.

Toivottavasti Joroisten koulut onnistuvat tavoitteissaan ja malli leviää muualle Keski-Savoon. Alueen kunnat rakentavat yhteistyössä ilmasto-ohjelmaa, ja ympäristötietoiset tavat toimia sopivat koulutukseen täydellisesti. On kaikkien etu, jos koulujen sekä alueellisten toimijoiden, esimerkiksi Keski-Savon Jätehuollon, Riikinvoiman, paikallisten maatalousyrittäjien ja muun elinkeinoelämän vuoropuhelu toimii ilmastoasioissa.

Kommentoi