Toimittajalta Mari Kosonen: Mikä tuo merkitystä elämään?

Mari Kosonen

Horisontti

Pekka Hyysalo kertoo kirjassaan Vastuun Fightback, miten hänellä lasketteluonnettomuuden ja vakavan aivovamman jälkeen oli oman elämän tarkoitus hukassa. ”Ajattelin, ettei elämälläni ollut enää ollenkaan tarkoitusta. En pystyisi enää ikinä antamaan mitään hyödyllistä kenellekään. Olin vain yksinäinen raato, joka ei kykenisi mihinkään”.

Tähän olotilaan toi avun Viktor Frankl, joka kertoo kirjassaan Ihmisyyden rajalla siitä, miten itse selvisi toisen maailmansodan aikana keskitysleiriltä. Kokemustensa pohjalta Frank kehitti uuden psykologisen ja psykiatrisen ajattelun teorian, logoterapian.

Logoterapia keskittyy syihin miksi elää. Kun tämän tietää, ihminen kestää minkälaisen kamppailun tahansa. Tämän lisäksi Frankl korostaa ihmisen vapautta valita, miten itse asennoituu mihin tahansa tilanteeseen.

Hyysalo löysi motivaation kuntoutukselleen halustaan päästä toimintakykyiseksi ja takaisin rinteeseen. Ajan ja kuntoutuksen myötä hänelle ja hänen luomalleen Fightback-brändille heräsi uudenlaisia arvoja ja tavoitteita. Hyysalo halusi auttaa muita aivovammasta kuntoutuvia. Tämän jälkeen hänellä heräsi huoli maapallosta ja sen ilmastosta.

Filosofi Frank Martela ruotii sanaa yksilö kirjassaan Valonöörit. Hän haluaisi puhua mieluimmin suhdelosta. Meissä asuu tarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Toisten kautta opimme myös asioita itsestämme.

Onnellisuus löytyy parhaiten merkityksellisen elämän sivutuotteena.

Pohdittuaan asioita Martela päätyy siihen, että onnellisuus löytyy parhaiten merkityksellisen elämän sivutuotteena. Sellaisen elämän, jossa keskityt toteuttamaan itseäsi ja tekemään hyvää toisille. ”Elämän merkitys syntyy siitä, että tekee itselleen merkityksellisiä asioita ja tekee itsensä merkitykselliseksi toisille ihmisille”.

Toisten auttaminen lisää tutkitusti auttajan omaa onnellisuutta. Samalla auttaja saa tarkoitusta omalle elämälleen. Kun vapaaehtoistyötä tekevältä kysytään motivaatiota tekemiselleen, hän usein vastaa saavansa auttamisestaan itse enemmän.

Kirjailija Kaarina Davis puhuu puolestaan enkelöinnistä. Siinä tehdään pieniä hyviä tekoja tuntemattomalle nimettömänä. Enkelöintinä voi vaikka maksaa kahvilassa etukäteen seuraavan asiakkaan kahvin tämän siitä tietämättä. Yllätys onkin mukava kassalle tultaessa.

Nimettömyys on tässä tärkeää. Ei haluta kiitoksia, vaan ainoastaan levittää hyvää mieltä ihmisille.

Millaiset asiat sitten tuovat merkitystä ihmisten elämään?

Yksi saa kaipaamaansa sisältöä työstään. Toinen toteuttaa itseään vapaa-ajallaan vaikka mökkeilemällä tai matkustelemalla. Kolmas saa iloa ja energiaa harrastuksestaan, mikä auttaa puolestaan jaksamaan arjen rutiineja.

Minun elämääni merkityksellisyyttä tuovat perhe ja ystävät. Sisältöä siihen antaa työ, kirjat, antoisat keskustelut ja jatkuva uuden oppiminen.

Ainakin itseensä tutustumisessa ja omien ajatusten ymmärtämisessä riittää opittavaa koko elämän ajaksi.

Ehkä minua motivoi juuri tämä - halu oppia tuntemaan itseäni ja muita paremmin.

Kommentoi