Pääkirjoitus 18.4.2021: Keski-Savon ilmasto-ohjelma rakentaa tulevaisuutta, ja siihen tarvitaan meistä jokainen

Jokaisella keskisavolaisella on nyt mahdollisuus kommentoida seudullisen ilmasto-ohjelman luonnosta (WL 13.4.2021). Kuntien yhteinen Kesto-hanke on valmistellut ohjelmaa, jonka tavoitteena on saada koko Keski-Savo hiilineutraaliksi seuraavien 14 vuoden aikana.

Ohjelmaluonnoksen painopistealueet ovat liikkuminen, kiertotalous, energia, maatalous ja metsät. Lisäksi elinvoima ja kuntatalous sekä osallisuus leikkaavat läpi kaikkien painopistealueiden, ja tavoitteiden saavuttamista halutaan tukea positiivisella viestinnällä.

Ilmasto-ohjelma on varmasti tärkeimpiä asioita, joita tulevaisuuden turvaamiseksi nyt tehdään. Ilmastonmuutos on tullut jo selväksi kutakuinkin viimeisillekin epäilijöille: talvet ovat lyhentyneet, myrskyt lisääntyneet ja kesien hellejaksot pidentyneet. Vaikka nyt saimme nauttia oikeasta talvesta, ilmastonmuutosta ei ole peruttu. Takana on monta leutoa ja vähälumista talvea, ja vielä useampia niitä on varmasti edessä.

Ilmastonmuutos on uhka, mutta Keski-Savossa siihen sisältyy myös paljon mahdollisuuksia. Alueen globaali energiateollisuus on etulinjassa kehittämässä uusia ratkaisuja tulevaisuuteen, jossa energiantuotanto ei enää voi perustua hiilipitoisen materian polttamiseen. Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat toinen tälle alueelle tärkeä ja keskeinen vahvuus.

Ilmasto-ohjelmaluonnokseen tutustumiseen kannattaa uhrata aikaa ja kommentoida siinä esitettyjä asioita. Ne koskevat meistä jokaista, ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ratkaisee tulevien sukupolvien kohtalon.

On hyvä muistaa, että koko maapallon mittakaavassa hiilineutraaliuden saavuttaminen ei vielä riitä. Seuraava askel on, että ihmiskunta pystyy sitomaan hiiltä enemmän kuin päästää sitä ilmakehään. Siihen tarvitaan jokaista keskisavolaistakin.

Ilmastonmuutos on uhka, mutta Keski-Savossa siihen sisältyy mahdollisuuksia.

Kommentoi