Mielipide: Älylaitteet osana nuoren elämää – hyvässä ja pahassa

Älylaitteilla on positiivia ja negatiivisia vaikutuksia nuoren elämään. Tanja Kuisma

Jenna Juutilainen, Matleena Harakka, Riia Frilander, Riikka Kankkunen

Nykypäivänä lähes jokaisella nuorella on älypuhelin. Älylaitteita käytetään usein erilaisten pelien pelaamiseen, videoiden katseluun, musiikin kuunteluun, elokuvien katseluun ja opiskeluun sekä ajanvietteeksi tylsinä hetkinä.

Laitteet myös mahdollistavat nuoren osallisuuden sosiaaliseen mediaan.

Älylaitteet tuovat nuoren elämään paljon sisältöä ja apua arkeen. Tiedon etsiminen ja asioiden hoitaminen internetissä on vaivatonta ja yhä enemmän nykypäivää, johon nuoret ovat kasvaneet ja kokevat sen luonnollisena osana elämää.

Laitteiden avulla keskusteleminen on vaivatonta ja mahdollista lähes missä ja milloin vain. Tästä on hyötyä esimerkiksi vallitsevassa korona tilanteessa, jossa ystävien tapaaminen on vähäistä.

Riskejä ja negatiivisia vaikutuksia älylaitteilla on kuitenkin paljon. Internetin mediasisällöt voivat olla sisällöltään nuorten ikätasolle sopimatonta, jolloin nuoren kehitys voi häiriintyä.

Sosiaalisen median kautta nuorelle voi esimerkiksi muodostua ulkonäköpaineita ja sen seurauksena ongelmia itsetunnon suhteen.

Joka neljännellä nuorella älylaitteiden käyttö on ongelmallista ja näin liitännäistä huonompaan mielenterveyteen. Puhutaan jopa riippuvuuden kaltaisesta tilasta.

Tämä voi vaikuttaa heikentävästi koulumenestykseen. On hyvin yleistä, että nuori kuuntelee samaan aikaan musiikkia ja katselee videoita läksyjen teon aikana. Univaikeudet ovat myös lisääntyneet älylaitteiden käytön myötä.

Älylaitteilla on siis positiivia ja negatiivisia vaikutuksia nuoren elämään.

Kasvattajana nuoren älylaitteiden käyttöä voi tukea esimerkiksi tutustumalla nuoren tapoihin käyttää mediaa, keskustelemalla älylaitteiden käyttöajoista sekä olemalla itse esimerkillinen.

Nyky-yhteiskunnassa älylaitteet hallitsevat jokaisen käyttäjän elämää jollakin tasolla.

Onkin syytä pohtia, hallitsetko sinä älylaitteita vai toisinpäin?

Diakonia ammattikorkeakoulu

Kommentoi