Nimellä Kirsti Lumiala: Mikä merkitys kaupungin vetovoimalle on kulttuurielämällä ja vapaa-ajan monipuolisilla harrastuksilla?, kysyy Lumiala

Kirsti Lumiala

”Hämeenkyrössä on vielä ikimetsiä. Jokihelmisimpukat eli raakut elävät niiden kirkkaissa puroissa. Vesi virtaa raakkujen ylitse ja alitse. Kirjan nimi tulee niiltä”, kertoi Anni Kytömäki finlandiapalkitun Margarita-kirjansa taustoja Työväenkirjaston Ystävien striimatussa haastattelussa Helsingissä.

Soljuvalla ja pulppuavalla kielellään Anni Kytömäki kertoi sodan jälkeisen Suomen jälleenrakennuksesta, jokihelmisimpukoiden suojelusta, metsien avohakkuista, ihmisen oikeudesta omaan kehoon, pasifismista ja 1950-luvulla alkaneesta pandemiasta – poliosta.

Polioonkaan ei ollut silloin rokotetta, mutta poliorokotteen valmistuttua rokotettiin 1960-luvun alussa lähes kaikki suomalaiset. Polio nujerrettiin.

Muistan vuoden 1985 alussa Suomessa ilmaantui jokunen poliotapaus. Siksi terveysviranomaiset komensivat heti meidät suomalaiset syömään sokeripaloja. Rokote imeytettiin valkoiseen palasokeriin. Söin lasteni kanssa sokeripalat Helsingissä Käpylän terveysasemalla.

Odotan hartaasti tämän kevään yhtä tai kahta koronapiikkiä.

Olen vapaalla ja nauttia elämästäni haluamallani tavalla. Seuraan arkisin TV1:stä sarjaa Anna, lopussa a. Lapsuuteni Montgomeryn Annan arvoja pidän nykyisin erityisen tärkeinä – suvaitsevaisuus, tasa-arvo, yhteisöllisyys, sananvapaus ja vapaus.

Mikä on "Vanhan Varkauden tulevaisuus"?

Yli 40 vuotta tein vaalityötä Helsingissä valitsemalleni puolueelle ja sen ehdokkaille tai olin itse ehdokkaana. Nyt varkautelaisena seuraan vaaleja lapsuuteni maisemista muuttuneessa kaupungissa.

Jos vaalit eivät koronan takia olisi siirtyneet huhtikuulta kesäkuulle, niin puolueiden ehdokkaat olisivat juuri nyt näkyneet kaduilla, Taulumäen torilla, kauppojen edustoilla ja pienissä vaalitilaisuuksissa sekä Warkauden lehdessä. Postilaatikkooni olen saanut vain yhden vaalimainoksen Savon Ruusun.

Lehtisessä kerrotaan, että kuntavaaleilla on merkitystä ja vaaleissa on kyse arjesta. Ehdokkaat kirjoittavat lyhyesti ajatuksiaan, mutta kukaan heistä ei suuntaa resursseja kulttuuriin, kirjallisuustapahtumiin, taiteeseen.

Uusi kaupunginvaltuusto päättää kulttuuriin määrärahoista niin Varkauden teatterille, Varkauden taidemuseolle, Soisalo opistolle, Taidekeskus Väinölälle, Kirja-Varkaus ry:lle ja muille kolmannen sektorin yhdistyksille sekä paikallisille taiteilijoille.

Nykyiset valtuutetut ja uudet kaupunginvaltuuston ehdokkaat sekä osa virkamiehistä ovat melko vähän ehtineet osallistua mielenkiintoisiin kulttuuritilaisuuksiin, joita Varkauden kulttuurilaitokset, Kirja-Varkaus ja muut kolmannen sektorin toimijat järjestävät.

Tästä syystä osa kulttuuriväestä ei tunne Varkauden päättäjiä eikä uutta kaupunginjohtajaa. Kulttuuriväki järjestää ennen kesäkuun 13 päivän vaaleja kulttuuripaneelin Varkauden tuleville päättäjille ja syksyllä ensimmäisen Varkaus-päivän.

Varkauden kaupungin vetovoima on tärkeä. Äänestäjien olisi tärkeää tietää, miten eri puolueiden ehdokkaat parantaisivat kotikaupunkinsa vetovoimaa?

Mikä merkitys kaupungin vetovoimalle on eri puolueiden ehdokkaiden mielestä kulttuurielämällä ja vapaa-ajan monipuolisilla harrastuksilla? Millaisia kehittämisehdotuksia ehdokkailla on kotikaupungin peruspalveluihin kuten varhaiskasvatukseen, peruskouluun, lukioon, ammatilliseen koulutukseen, Soisalo-opistoon, sote-palveluihin ja ikäihmisten palveluihin?

Ovatko ehdokkaat tyytyväisiä Varkauden kaavoitukseen ja vuokra- ja omistusasuntojen rakentamiseen sekä vanhojen kiinteistöjen peruskorjaukseen ja purkamiseen?

Mikä on " Vanhan Varkauden tulevaisuus"?

Yhteistyöllä onnellinen Varkaus, missä päättäjät ovat suvaitsevia, tasa-arvoisia, humaaneja ja osaavia. Äänestetään oikeat ihmiset päättäjiksi!

Kommentoi