Mielipide Tiina Grönlund | Vaikka elinkeinojaoston toiminta on poliittista, pitää yrittäjäjärjestöjen osallistaminen sen toimintaan varmistaa

Eliisa Moilanen muistutti kirjoituksessaan (WL 27.3.) meitä kaupungin elinvoiman kannalta tärkeistä tekijöistä, osallistumisesta ja yhteistyöstä. Viime vuosina Varkaudessa oli otettu monia askeleita eteenpäin yrittäjien ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen kehittämisessä.

Yksi askel otettiin, kun kovan väännön jälkeen sain edustajat mukaan elinkeinoryhmään tuomaan yrittäjien näkemystä asioiden hoitoon. Varkauden Yrittäjien ja Keski-Savon Yrittäjänaisten sekä Nuorkauppakamarin edustajat ovat olleet mukana elinkeinoryhmän toiminnassa ja tuoneet vahvan panoksen muun muassa uuden hankintaohjesäännön valmisteluun. Moni asia olisi jäänyt huomioimatta ilman heidän osallistumistaan.

Nykypäivänä kuntalaisten osallistaminen kunnan toiminnan kehittämiseen nähdään niin tärkeänä, että kuntalaisten oikeus vaikuttaa siihen on kirjattu äskettäin myös kuntalakiin (pykälä 22§, 8.2.2019/175). Sen mukaan valtuustolla on velvollisuus pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja

2) selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Yrittäjäjärjestöjen mukanaolo elinkeinoryhmässä on mitä mainioin esimerkki laissa tarkoitetusta osallistumisesta. Tärkeää on ollut nimenomaan tapaamisten säännöllisyys ja yrittäjäjärjestöjen aktiivisten henkilöiden osallistuminen.

Kaupungin organisaatiomuutoksessa elinkeinoryhmä korvautuu poliittisista luottamushenkilöistä koostuvalla kaupunginhallituksen elinvoimajaostolla. Jostain syystä uudessa kokoonpanossa ei ole huomioitu hyvin sujunutta, ja väittäisin tarpeellista yhteistyötä yrittäjien kanssa.

Ja olihan yrittäjien ehdotukset yhteistyön systematisoimisesta, hankintojen mittaamisesta, läpinäkyvyyden lisäämisestä ajateltu suunniteltavaksi ja toteutettavaksi elinkeinoryhmässä. Yrittäjien edustus elinvoimajaostossa olisi ollut luonnollinen jatkumo tälle.

Koska kaupunginjohtaja Tsupari oli vakuuttanut, ettei ole olemassa mitään estettä sille, etteivät yrittäjäjärjestöt ja kauppakamari voisi olla uudessa jaostossa jäseninä, esitin kaupunginhallituksessa elinvoimajaostoon lisättäväksi paikat myös yrittäjärjestöjen ja nuorkauppakamarin edustajille.

Tämä ei saanut kannatusta muilta hallituksen jäseniltä. Myös valtuustossa yhteistyön vahvistamisen kannattajat jäivät vähemmistöön.

Vaikka tuleva elinkeinojaosto tehdyillä päätöksillä koostuukin pelkästään poliittisista luottamushenkilöistä, pitää yrittäjäjärjestöjen osallistaminen sen toimintaan varmistaa. Kaupungilla ei yksinkertaisesti ole varaa menettää näiden osaavien ihmisten panosta.

Muutoin ollaan ottamassa pitkä askel taaksepäin. Aivan päinvastoin, kuin uusi kuntalaki edellyttää.

yrittäjä,

kaupunginvaltuutettu,

kuntavaaliehdokas (ps.)