Pääkirjoitus: Ämmäkoski-innostus tarttuu: yhteisymmärrys selvittää, mitä kalojen lisääntymisen hyväksi voidaan tehdä, on tärkeä

Vaikka WWF:n ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen ei vielä lausu ääneen yksityiskohtia, näyttää vahvasti siltä, että Ämmäkoski-innostus on tarttunut moneen sellaisen tahoon, jotka ovat ratkaisevia kosken kunnostuksessa vaelluskalojen lisääntymisalueeksi. Erityisessä asemassa Ämmäkosken edes osittaisessa ennallistamisessa on Stora Enso, joka omistaa sen vesivoiman ja jonka energiantarve pitää turvata.

Talven aikana on tehty esiselvitys, jossa on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa edetä. Niitä selvitetään lisää kevään aikana (WL 25.3.), sillä vaihtoehdoilla ei ole vielä edes hintalappuja. Työtä ohjaa työryhmä, jossa ovat mukana kaupunki, Stora Enso, ely-keskus ja WWF. Tavoitteena on saada koskiin nykyistä parempi ja tasaisempi veden virtaus, jotta uhanalaisten vaelluskalojen lisääntyminen onnistuisi paremmin.

Jo yhteisymmärrys selvittää, mitä kalojen luontaisen lisääntymisen hyväksi voidaan tehdä, on jo tärkeä ja hieno askel. Ilman tätä tahtotilaa hanke olisi näivettynyt nopeasti kasaan.

Jos Varkauden Ämmäkosken kalataloudelliseen kunnostamiseen ryhdytään, hankkeeseen on hyvät mahdollisuudet saada tuntuva osuus valtion rahoitusta, arvioi Nousu-ohjelman projektikoordinaattori Matti Vaittinen (WL 16.2.). Nousu on maa- ja metsätalousministeriön käynnistämä ohjelma, joka pyrkii parantamaan vaelluskalojen elinoloja. Koski sijaitsee Vuoksen vesistöalueella, jossa esiintyy uhanalaisia vaelluskaloja, kuten järvilohi ja taimen. Vaellusreitti on keskeinen.

Rahaa on siis nyt saatavissa mutta sillä on myös kova kysyntä. Siksi on hienoa, että Ämmäkoski-hanke on etenemässä todellisten vaihtoehtojen tutkintaan. Voi vain kuvitella, millainen merkitys Varkaudelle olisi, jos koski keskellä kaupunkia kyettäisiin saneeraamisesta lohikalojen nousuun ja kutemiseen sopivaksi.

Kommentoi