Mielipide Pia Hedman: Kahden lautakunnan malli antaa pohjaa todelliselle elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puitteiden rakentamiselle

Kirjoittajan mielestä on järkevää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat jaetaan Varkauden kaupungin organisaatiossa kahdelle lautakunnalle. Päivi Konttinen

Pia Hedman

Varkauden kaupungin organisaatiouudistus on nyt hyväksytty. Luottamushenkilöorganisaation osalta uudistus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun uudet toimielimet valitaan vaalien jälkeen.

Uudistuksen tavoitteiksi on asetettu muun muassa elinvoiman sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä taloudellisuus ja kustannustehokkuus. Keskeinen tekijä tässä kokonaisuudessa on elinvoimaisuus. Elinvoimaisuus vastaavasti rakentuu muun muassa työpaikoista, rakenteellisista puitteista ja palveluista mutta ennen kaikkea keskeisesti kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen satsaaminen on kustannustehokasta ja tuo sitä kautta suuriakin säästöjä, kun esimerkiksi erityspalveluiden ja -hoidon tarve vähenee.

Hyvinvointi ja terveys eivät ole itsestään selvyyksiä, eivätkä johdu pelkästään yksilön omista valinnoista tai sattumasta, ympäristölläkin on siihen osuutensa. Kunta luo omat puitteensa ja pystyy sitä kautta vaikuttamaan tähän kokonaisuuteen.

Uudessa organisaatiomallissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointivastuu keskittyy hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialalle, eli nykyiselle sivistystoimelle. Tälle toimialalle tulee kaksi lautakuntaa, kasvun ja oppimisen lautakunta sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunta.

Jako vastuualueissa menee siten, että kasvun ja oppimisen lautakunnalla on vastuullaan varhaiskasvatus sekä perusopetus ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalla liikunta-, kulttuuri, museot, nuorisotoimi, kirjasto ja Soisalo-opisto.

Koko toimintaa läpileikkaavana tällä toimialalla on osallisuus, jolla on myöskin hyvin suuri merkitys elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Osallisuus tarkoittaa sitä, että kuntalaiset itse pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä hyvinvointia lisääviä asioita kunta asukkailleen tarjoaa.

Tämä kahden lautakunnan malli antaa pohjaa todelliselle elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puitteiden rakentamiselle. Sillä vaikka luottamustoimien kautta ei toimintaa toteutetakaan, niin sitä kautta kuitenkin luodaan toiminnalle runkoa, puitteita ja pohjaa.

Ja että luottamushenkilöt osaavat satsata oikeisiin asioihin, tulee tietää mitä kuntalaiset haluavat, sekä täytyy pystyä perehtymään asioihin kunnolla. Pelkällä teknisellä kokoustamisella se ei onnistu. Siksi kaksi erillistä lautakuntaa on mielestäni tarpeen ja perusteltua.

Vaikka hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä osallisuuden koordinointi on keskitetty yhdelle toimialalle, se ei tarkoita, ettei se koske muita tahoja tai muuta toimintaa, vaan se kuuluu ihan kaikille – hyvinvointialueelle luovutettavaa sotea unohtamatta.

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas (sd.)

Kommentoi