Mielipide Erkki Aali: Tuustaipaleen kuntayhtymän rahaosuus pitäisi käyttää päihdeongelmaisten hoitoon

Kirjoittajan mielestä Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen alasajosta saadut varat pitäisi käyttää päihdeongelmaisten hoitoon. Tanja Rihu

Erkki Aali

Mäntyharjulla sijaitseva Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän päihdeongelmaisten kuntoutuskeskus on nyt historiaa.

Olemassaolon historian aikana monenlaista toimintaa pyörittänyt Tuustaipaleen rakennusmiljöö on toiminut muun muassa venäläissotilaiden varuskuntana, köyhäin työlaitoksena, lapsenruokkomaksujen työlaitoksena ja alkoholiparantolana, josta sitten kehittyi nykyaikainen moniongelmaisten kuntoutuskeskus.

Varkaus liittyi kuntayhtymään vuonna 1937, jolloin kuntayhtymään kuului enimmillään 113 kuntaa.

Aikaisemmin hoitoon tulleet asiakkaat velvoitettiin tekemään erilaisia maa- ja metsätaloustöitä, sillä olihan laitoksella suuret metsävarat ja maanviljely alueet, koska katsottiin, että työnteolla oli suuri hoidollinen ja kuntouttava merkitys.

Kun laitos muuttui kuntoutumiskeskukseksi työvelvoite kumottiin ja siirryttiin vapaaehtoiseen työskentelyyn.

Minut valittiin vuonna 1993 Tuustaipaleen kuntoutuskeskuksen hallitukseen, jossa vaikutin kaksi vaalikautta eli vuoteen 2001.Tuo aika oli vielä asiakasmääriltään sellaista, että ne kattoivat toimintakulut ja henkilöstön jatkuvan erikoistumiskoulutuksen.

Palasin takaisin Tuustaipaleelle vuonna 2009. Oli kuin olisin palannut aivan eri paikkaan, jossa olin aiemmin ollut. Talon johto oli laiminlyönyt tehtäviään ja asiakasmäärät olivat puolittuneet entisestä, osin se tietenkin johtui kuntien omista katkaisuhoitojärjestelmien järjestämisestä, jolloin ne eivät lähettäneet enää asiakkaita.

Kuntoutettavat eivät enää osallistuneet maataloustöihin, joten toiminnan turvaamiseksi ja 26 henkilön työpaikkojen säilymiseksi alettiin realisoida maaomaisuutta myymällä tuottamattomat pellot pois. Myös kuivaamo ja saha myytiin. Ainoa tulolähde, joka turvasi toiminnan jatkumisen, oli puun myynti.

Yhä useampi kunta erosi kuntayhtymästä lopussa kuntia oli mukana enää 36.

Vuonna 2015 oli pakko alkaa miettiä erilaisia ratkaisuja muun muassa Kuntoutuskeskuksen alasajoon, sillä kaikki mitä oli pystytty realisoimaan oli nyt tehty, myös suunnitelmat sote- ja maakuntauudistukseen painoivat taustalla. Henkilöstön siirtymiseksi Essoten palvelukseen oli huojentava asia

Haettiin kunnilta lupa laitoksen rakennusten ja lopun metsäomaisuuden myyntiin. Lupa tuli ja metsä myytiin hintaan noin 2 miljoonaa euroa. Vanhoista rakennuksista 44 000 euroa, joten se rasite ylläpitokuluineen poistui.

Purkuprosessi ei mennyt niin kuin oli ajateltu, sillä jo eronneet kunnat halusivat kakun jakoon jopa oikeusteitse ja päädyttiin sopuratkaisuun.

Tätä kirjoittaessani oli viimeinen valtuusto päättnyt virallisesti purkaa kuntayhtymän.

Tuo noin 20 vuotta Tuustaipaleen hallinnossa antoi paljon näkökulmaa omaankin elämään nähdessäni toisenlaisen puolen elämää.

Varkauden osuus on noin 50 000 tuhatta euroa. Se on summa, jonka toivon käytettävän omien palvelujen tukemiseen päihdeongelmaisten hoidossa.

viimeinen valtuutettu ja hallituksen jäsen, kuntavaaliehdokas (vas.)

Kommentoi