Jaakko Ikonen | Vastine Warkauden Lehden uutiseen 26.3.2021

Valitettavasti vastineen kiinnittäminen jutun otsikkoon osoittautui oletusta vaikeammaksi, sillä Warkauden Lehti on ainakin verkkolehdessään 26.3.2021 ensin otsikoinut allekirjoittanutta koskevan uutisen otsikolla ”Jaakko Ikosta epäillään virkarikoksesta pöytäkirjaepäselvyyksien vuoksi” ja myöhemmin muuttanut otsikon muotoon ”Jaakko Ikoselta aiotaan pyytää selvitystä virkarikosepäilystä kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasotkussa”.

Toivon, että asiayhteys kuitenkin selviää lukijalle.

Näkemykseni ja tietojen mukaan Warkauden Lehti on siis revitellyt varsin harvinaislaatuisella ja perusteettomalla tavalla, tyylikkäästi vieläpä kuvan kanssa, jotta lehden väittämien ”epäilyjen” kohteesta ei varmasti jää epäselvyyttä.

Allekirjoittaneella ei ole tietoa rikosepäilyistä, enkä myöskään näe sellaisille mitään perustetta, sillä kaikki toimeni on suoritettu asianmukaisella tavalla lain mukaisesti. Esitetyt epäilyt ovat yksilöimättömiä, ja ylimalkaisia. Ylipäätään tämän kaltaiset epäilykset ovat allekirjoittaneelle täysin tuntemattomia.

Haluankin nyt tuoda selkeästi tiedoksi, että mikäli Warkauden Lehden näyttävästi julkituomat yksilöimättömät epäilyt koskisivat esimerkiksi konsernijaostoon liittyviä mahdollisia kysymyksiä, on allekirjoittaneen sekä konsernijaoston jäsen Rajamäen toimesta tehty kunnalliskantelu Itä-Suomen aluehallintovirastolle 23.11.2020.

Aluehallintovirasto selvittää tähän kokonaisuuteen liittyviä asioita ja toimittaa asiassa aikanaan ratkaisun. Mikäli nämä yksilöimättömät väitteet koskisivat kyseistä asiaa, on näkemykseni mukaan varsin erikoista pyrkiä käynnistämään päällekkäinen tutkinta jo virallisesti selvitettävänä olevasta asiasta, joka on viranomaisen prosessissa, ja josta Varkauden kaupunki myös on hyvin tietoinen.

Lisäksi Varkauden kaupunginjohtajan Hannu Tsuparin toiminnasta on tehty 2.12.2020 kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on, kyseessä olevan kokouksen pitämättä jäämisen johdosta, jättänyt asiassa jatkotoimenpiteet tekemättä, mutta kuitenkin todennut, että ”Apulaisoikeusasiamies päätti ottaen huomioon, ettei arvostelemanne kokouskutsun mukaista kokousta pidetty, ettei kantelunne johtanut hänen muihin toimenpiteisiinsä kuin, että hän saattoi tämän vastauksensa Varkauden kaupunginhallituksen tietoon ja yleisellä tasolla huomioon otettavaksi vastauksessa selostetut hallintosäännön määräykset, joiden mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Apulaisoikeusasiamies totesi, että virheellinen menettely kokouksen koolle kutsumisessa voi olla kunnallisvalituksesta säädetty peruste menettelyvirheelle ja siten tehtyjen päätösten kumoamiselle.”

Edellä kuvattu huomioiden totean, että en ole tietoinen minuun kohdistuneista rikosepäilyistä, tai että sellaisiin olisi olemassa perusteita.

lakimies