Näkökulma Heikki Helve: Haastan työelämän esittämään rohkeitakin avauksia oppimisten tavoitteista, joita yhdessä voimme ratkoa Varkauden työvoiman saannin ja osaamisen turvaamiseksi

Heikki Helve

Oppiminen on elinikäinen matka. Tarvitsemme jatkuvasti uutta osaamista niin töissä kuin vapaa-aikanakin. Perinteisesti olemme oppia hakeneet koulun penkiltä tai kokemuksen kautta tapahtuvana oppimisena.

Osaamisen hankkimiselle on nykyisin lukuisia tapoja, joista kaikille löytyy se itselle sopivin. Kouluttautuminen oppilaitoksen tiloissa on yhä hyvä ja varteenotettava vaihtoehto. Sen rinnalle on kuitenkin tullut verkko-opetus, virtuaaliset oppimisympäristöt, lisätyn todellisuuden hyödyntäminen, työpaikoilla tapahtuva oppiminen, omatoiminen osaamisen kerääminen ja näytöillä osaamisen osoittaminen sekä lukuisat näiden ja muiden oppimisen mahdollisuuksien yhdistelmät.

Uudenlainen oppiminen vaatii kaikilta vanhasta poisoppimista. Sekä koulutettavat että koulutuksen tarjoajat ovat tähän haasteeseen hyvin tarttuneet. Savon koulutuskuntayhtymä, joka vastaa Varkaudessa Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion toiminnasta ovat uudistuksessa vahvasti mukana.

Varkauden uudistunut kampus tarjoaa terveelliset ja modernit tilat oppilaitoksessa tapahtuvaan oppimiseen. Samassa yhteydessä uudistettiin oppimisympäristöjä, joiden kautta opetusta voidaan antaa paikkaan sitomattomasti aikaisempaa enemmän.

Haastankin työelämän pohtimaan ja esittämään rohkeitakin avauksia oppimisten tavoitteistaan ja muodoista, joita yhdessä voimme ratkoa Varkauden ja sen lähialueen työvoiman saannin ja osaamisen turvaamiseksi.

Korona uudisti ajatteluamme. Kun yhdessä elämän osassa joutuu hakemaan joustoa, niin sen hakeminen muillakin aloilla helpottuu. Työn monipaikkaistuminen löi kerralla läpi hyväksynnän muurin. Verkossa olevaa materiaalia kehitetään nopeasti, mutta kuitenkin kaikessa toiminnassa esille nousee inhimillisyyden ja kanssakäymisen tarve.

Verkkokokouksissa ja koulutuksissa toivotaan kameroiden käyttöä, jotta tunnelma olisi inhimillisempi. Keskustelisimme ihmisten kanssa, emme koneiden. Niin usein ja varmasti nytkin kehityksen voimakkuudet ovat aaltomaisia ääripäistä toiseen.

Inhimillisyys, oppimisen tarve, uusi kampuksemme ja työelämän vaatimukset ovat hyvin yhdistettävissä. Varkaus on siinä kokonaisuudessa hyvässä asemassa. Oppilaitoksena olemme valmiita joustaviin ratkaisuihin.

Suurimpien yritysten arjessa toimiminen verkon yli ympäri maailmaa on arkipäivää. Työpaikat yleisestikin ovat uudistaneet toimintamallejaan ja toiminnan valmiuksiaan.

Nuoret koulutetut ovat tottuneet verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen lapsesta alkaen. Meillä on käsisäämme vain hyviä mahdollisuuksia, joihin tarttua. Entiseen emme voi jäädä ja tulevaisuuden teemme yhdessä.

Otetaan uusi toimintaympäristömme yhteiseksi vahvuudeksi. Savon koulutuskuntayhtymän yrityspalvelut ja laajan koulutustarjonnan asiantuntijat sekä joustavasti toimiva lukio ovat valmiita.

Kirjoittaja on Savon ammattiopiston kuntayhtymän johtaja.

Kommentoi