Pääkirjoitus Uusi matkailustrategia on uskottava, kun se nojaa Varkauden ykkösvahvuuteen: elävään, teolliseen kulttuuriperintöön

Varkauden tuoreessa matkailustrategiassa palataan kaupungin juurille ja uskotaan siihen, mikä on kaupungissa omaa ja leimallista: teolliseen kulttuuriperintöön. Viimeinkin, voisi sanoa.

On hienoa, että Varkaudessa jo nähdään, ettei pitkää, vahvaa ja monin tavoin ainutkertaista teollista osaamista, tietoa ja taitoa kannata piilotella. Elävä, teollinen kulttuuriperintö nousee strategiassa kaupungin ykkösvahvuudeksi. Strategian laatimisessa ovat olleet myös matkailualan yritykset tiiviisti mukana.

Strategiaa tukee monet merkittävät hankkeet, joista on vireillä. Tehtaan koulun kunnostaminen museon, Soisalo-opiston ja yhdistysten käyttöön on kaupungilta tuntuva panostus Vanhan Varkauden rapistumisen katkaisemiseksi. Vanha Varkaus saa ympärilleen myös oman projektin, jossa muun muassa työväen asuinkortteleita, etunenässä Niittylöitä yritetään herätellä henkiin. Asuinkäyttöön rakennuksia tuskin enää saadaan mutta esimerkiksi yritystoiminta on mahdollista.

Matkailullisesti merkittävä hanke on myös Heureka-tyylinen tiedekeskus, joka sekin nojaisi Varkauden ja Saimaan alueen vahvuuksiin ja tavoittelisi viitostien ja valtatien 23:n risteyksessä kävijäkuntaa. Kaupunkiluonnon saavutettavuuteen taas liittyy Kämärin sillat ja niiden myötä vihreä käytävä, joka kulkee kaupungin halki hienojen vesialueiden kupeessa. Varkauden kaupunkikeskustojen kehittämisyhdistyksen toiminta tukee kaikkia hankkeita.

Matkailustrategian paras puoli on, että se on uskottava. Sen toteutuminen vaatii paljon työtä, isoja taloudellisia panoksia ja ennen kaikkea uskoa asiaan. Mutta mikäpä olisi hienompaa kuin saattaa vanhoja uudelleen käyttöön, saada kaupunkiluontoa enemmän esille ja ihmisiä poikkeamaan Varkaudessa sekä varkautelaiset taas astetta ylpeämmäksi omastaan.