Mielipide: Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja opiskelumahdollisuudet ovat elinvoimatekijöitä

KIrjoittajat muistuttavat, että vaaleissa valitaan päättäjiä, jotka huolehtivat opetuksen tasosta. Kuva koulukoiran vierailusta Repokankaan koululla 2019. Aulikki Jääskeläinen

Kirsi Nykänen Pekka Sutinen

Tulevissa kuntavaaleissa etsitään henkilöitä päättämään isoista asioista.

Onko lapsesi koulussa riittävän pienet ryhmäkoot laadukkaan opetuksen antamiseksi ja riittävät resurssit antaa tukea oppimisvaikeuksissa?

Ovatko päiväkotien ja koulujen tilat terveitä ja turvallisia? Pystyykö kuntasi kilpailemaan pätevistä ja kelpoisista työntekijöistä?

Jos lapsesi opettaja on poissa, onko hänellä sijainen? Lomauttaako kuntasi työntekijöitään?

Onko nuorella mahdollisuus opiskella toisella asteella kotona asuen? Onko kuntasi lukiossa mahdollisuus valita opintoja laajasta kurssivalikoimasta?

Tarjoaako kuntasi monipuolisia vapaan sivistystyön opintoja, jotta kaikilla kunnan asukkailla on mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämisen ikään ja taustaan katsomatta?

Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja opiskelumahdollisuudet ovat elinvoimatekijöitä.

Juuri näistä arjen asioista päätetään kuntatasolla.

Tulevien kuntapäättäjien on myös valmistauduttava pohtimaan laitteiden ja oppimateriaalien nykyaikaisuutta ja laatua.

Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja peruskoulun jälkeen saatavilla olevat opiskelumahdollisuudet ovat elinvoimatekijöitä, joita ei saa unohtaa kuntatalouden haasteiden edessä.

Kolme neljästä suomalaisesta pitää tärkeänä, että kuntavaaliehdokas haluaa parantaa koulutus- ja kasvatuspalveluja. Tulos käy ennakkotietona ilmi OAJ:n teettämästä Taloustutkimuksen kyselystä, johon vastasi 1 005 suomalaista tammikuussa 2021.

Kuntalaiset siis ymmärtävät jo nyt koulutuksen ja kasvatuksen merkityksen kunnan elinvoiman lähteenä. Jos nykyisen hallituksen suunnitelmat sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymisestä hyvinvointialueille toteutuvat, on sivistys vuoden 2023 jälkeen kunnan pääasiallisin tehtävä.

Nyt on tulevaisuuteen katsovien kunnan ja kuntalaisten parasta ajattelevien kuntapäättäjien aika. Kannamme huolta myös maakuntamme elinvoimasta ja väestönkehityksestä. Sijoittamalla koulutukseen turvataan alueen tulevaisuus.

Suomessa on maailman paras koulujärjestelmä ja mahdollisuus saada maailman parasta opetusta, jos kuntapäättäjät näin päättävät.

puheenjohtaja

OAJ Pohjois-Savo

alueasiamies

OAJ Pohjois-Savo

Kommentoi