Näkökulma Timo Suhonen: Asetelma ”me vastaan ne” asetelma ja heitot valtaapitävästä puolueesta hieman hämmästyttävät eivätkä vastaa mielikuvaani yhteistyöstä

Timo Suhonen

Valtuustokausi alkaa lähentymään loppuaan. Vaalit lähenevät ja on aistittavissa jo hieman vaaliväreilyä, eri puolueiden ja ehdokkaiden kirjoituksista ja mielipiteistä.

Hienoa, että päättäjät kirjoittavat ja kertovat avoimesti mielipiteitään, mutta itse pyrin välttämään asetelmaa, jossa vastakkainasettelua haetaan ja jakolinjoja etsitään osin ehkä keinotekoisestikin.

Kirjoituksissa saattaa tulla esiin ”me vastaan ne” asetelma ja heitot ”valtaapitävästä” puolueesta itseäni hieman hämmästyttävät.

On totta, että suurin valtuustoryhmä on Sdp:n ryhmä. Ryhmässämme on 19 valtuutettua. Tämä 43:sta valtuutetusta ei vielä ole enemmistö. Valtaapitävä puolue ei muutoinkaan kuullosta siltä, miten itse olen kokenut yhteistyön eri puolueiden ja henkilöiden välillä toteutuvan tämän kauden aikana.

Talous on aihe, mikä myös ajoittain puhututtaa. Vaalien alla näyttää nousevan esiin näkemyksiä siitä, että tällä valtuustokaudella on ajettu Varkaus taloudellisesti surkeaan tilaan ja velkavankeuteen.

Säännöllisesti olen talousjohtajan kanssa palaveria pitänyt ja viimeisin etäyhteyden kautta tapahtunut palaveri antoi taas selkeän ja todellisen kuvan tämän valtuustokauden taloudellisesta kehityksestä.

Palvelutaso on pidetty peruspalveluiden osalta Varkaudessa kunnossa tällä valtuustokaudella. Koronastakin huolimatta ja juuri senkin takia valmiudet on pidetty kunnossa. Henkilöstö on kriisin aikana myös joustanut ja tämänkään vuoksi lomautuksia ja irtisanomisia ei viime vuonna toteutettu. Tähän olen henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen.

Paljon puhuttu talouden sopeuttamisohjelma on tuottanut tulosta, vaikka joitakin kirjoituksia on ollut siitä, ettei mitään olisi tapahtunut. Vuoden 2020 aikana säästötoimenpiteet ovat toteutuneet siten että ilman kertaluonteisia kuluja toiminnallinen säästö olisi ollut 1 miljoonaa euroa. Säästöä kokonaisuudessaan sopeuttamisohjelman mukaisesti on tullut reilut 200 000 euroa.

Olemme siis oikealla tiellä.

Viime vuoden tilinpäätöksen alijäämän arvioidaan jäävän huomattavasti ennakoitua pienemmäksi. Tämä johtuu keskeisesti Marinin hallituksen koronakompensaatioista, jotka olivat 5,2 miljoonaa euroa sekä kunnallisverokertymä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 miljoonaa euroa parempi.

Veroista puhuttaessa on todettava se fakta, että tällä valtuustokaudella ei ole päätetty kertaakaan veronkororuksista.

Valtuustokaudella on tehty monia tulevaisuudessa kaupungin talouteen vaikuttavia isoja päätöksiä. Uusi Aalto hyvinvointikeskus, joka korvaa vanhan sairaalan, oli tämän kauden merkittävin investointi. Arvoltaan noin 44 miljoonaa euroa. Lainakantaa nosti antolainapäätös teollisuushallin investoinnista, noin 24 miljoonaa euroa. Tämä päätös oli kuitenkin äärimmäisen tärkeä teollisuuden, työllisyyden ja tulevaisuuden elinkeinon kehityksen vuoksi.

Maailmanlaajuinen kriisitilanne on vaikuttanut myös Varkauteen työttömyyden lisääntymisenä.

Vuoden 2020 lopulla työttömyysaste oli 17,3 prosenttia. Vuosi sitten lukema oli 12,8 prosenttia. On ensiarvoisen tärkeää, että ymmärrämme edelleen turvallisuuden ja siihen liittyvät toimenpiteet koronan pitämiseksi aisoissa talousalueellamme.

Rokotteiden myötä paluu normaaliin tapahtuu vaiheittain, toivottavasti jo tämän vuoden kesään mennessä.

Koen aidosti, että tämän valtuustokauden aikana poliittinen ilmapiiri, avoimuus ja rohkeus päättäjillä on lisääntynyt. Toivon että kuntavaalikevät ei sotke tätä näkymää ja että kunnioittaminen sekä asiakeskeisyys eri poliittisten ryhmien välillä säilyy tämän valtuustokauden loppuun asti.

Hyvää, turvallista ja tervettä kevättä kaikille.

Kirjoittaja on Varkauden kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas (sd.).

Kommentoi