Näkökulma Matti Semi: Miksi kannattaa lähteä ehdokkaaksi kuntavaaleihin?

Matti Semi

Korona-aika vaatii ihmisiltä venymistä ja kärsivällisyyttä. Julkisten ja yksityisten palveluiden käyttämistä on rajoitettu, erilaisia tapahtumia rajataan tiukasti ja ihmisten on seurattava erilaisia suosituksia ja ohjeita. Kukaan meistä ei vielä tiedä, kauan elämme koronan määrittämää arkea ja millaiseksi arki muuttuu sen jälkeen.

Koronakriisi on konkretisoinut hyvin sen, kuinka tärkeitä julkiset palvelut ovat ihmisten hyvinvoinnille. Tulevien kuntavaalien tulos onkin todella tärkeä. Valtuustojen kokoonpanot ympäri maan määrittävät pitkälle sen, miten kriisin vuosia jatkuva jälkihoito kunnissa tapahtuu.

Tämä aika jättää oman jälkensä palvelutuotantoomme. Kuntien taloutta on saatu paikattua valtionosuuksien lisäyksillä. Silti tulevaisuus vaatii edelleen panostuksia toimiin, jotka ovat koronan vuoksi jääneet tekemättä.

Meidän on satsattava edelleen julkisiin palveluihin, jotta jokainen niitä tarvitsevat saa niitä. Eduskunta säätää lait, joilla ohjataan julkista palvelutuotantoa.

Kuitenkin kunnat ja kuntien valtuustot päättävät, kuinka toiminta järjestetään. Kunta päättää myös palvelumaksuista lakien puitteissa.

Meille vasemmistoliitossa on erittäin tärkeää, että peruspalvelut ovat jokaisen saatavilla tuloista riippumatta. Laadukas ja oikea-aikainen perusterveydenhuolto säästää myös erikoissairaanhoidon kuluja.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti jo vuonna 2017, että Varkauden kaupunki valmistelee vuoden 2018 budjetin niin, että terveyskeskusmaksuista ja hoitotukeen tarvittavasta lääkärintodistusmaksuista voidaan luopua.

Valitettavasti emme saaneet silloin riittävästi tukea. Tämä asia on edelleen tavoitteena. Nyt asia valmistellaan osana hallitusohjelmaan sisältyvää sote-uudistusta.

Yleensä kaupungin palvelumaksujen kertakorotukset ovat prosentteina suhteellisen pieniä. Valitettavasti niiden toistuvuus aiheuttaa korotuksiin kumulatiivisen vaikutuksen, mikä nostaa niiden rahallista tasoa enemmän euromääräisesti.

Tämä aiheuttaa taloudellisia ongelmia erityisesti pienituloisille. Näitä käyttömaksuja löytyy myös lasten ja nuorten harrastuksista.

Erilaisten julkisten palveluiden maksujen korotukset aiheuttavat hankaluuksia erityisesti pienituloisille. Siksi on minusta tärkeää, että päätöksenteossa on mukana ihmisiä, jotka ymmärtävät niiden vaikutukset. Lisäksi on tärkeää, että päätöksentekijät ymmärtävät myös sen, kuinka maksuja korottamalla ihmiset laitetaan eriarvoiseen asemaan julkisten palveluiden käyttäjinä.

Kuntapäättäjät ovat nyt ja tulevaisuudessa avainasemassa, kun luodaan mallia, jolla turvataan hoiva ja harrastukset varallisuudesta riippumatta.

Myös palveluiden ulkoistaminen ja yhtiöittäminen ovat asioita, joita on hyvä arvioida. Kannattaako ulkoistaa palvelumaksuista päättäminen valtuuston päätäntävallan ulottumattomiin? Esimerkiksi Varkauden vesiyhtiön palvelumaksut ovat yhtiöittämisen jälkeen olleet nousussa. Kulutusmaksun lisäksi laskutukseen on tullut myös perusmaksu.

Vuonna 2019 Keski-Savon Vesi teki lähes 1,2 miljoonan euron liikevoiton. Liikevoitosta yhtiö maksaa kaupungille omaisuuden velasta (minkä veronmaksajat olivat kertaalleen maksaneet) korkoa kaupungille yli 800 000 euroa. Puhdas vesi kuuluu kaikille ja on yksi tärkeimpiä terveyden lähteitä. Siksi sen jakelusta ja tuottamisesta päättäminen on Vasemmistoliiton mielestä oltava demokraattisesti valittujen kuntapäättäjien käsissä.

Pidän tärkeänä, että ihmiset ovat kiinnostuneita kunnallisesta päätöksenteosta ja niiden vaikutuksista asukkaiden arkielämään. Hyvällä päätöksenteolla luodaan oikeudenmukainen ja turvallinen ympäristö kuntiemme asukkaille. Siksi kannattaa lähteä mukaan päätöksentekoon!

Kirjoittaja on varkautelainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (vas.).

Kommentoi